Wyszukaj spośród 7183 ofert pracy

Macierzyński czy rodzicielski?

Urlop macierzyński, to czas, kiedy obowiązki zawodowe na jakiś czas przestają już być istotne, ponieważ cała uwaga matki skierowana jest wtedy na swoje dziecko.

Z tegoż urlopu skorzystać mogą wszystkie matki, które związane są umową o pracę z pracodawcą lub opłacają dobrowolne składki chorobowe. Co istotne, matki chronione są na wypadek, gdyby ich umowa skończyła się podczas urlopu – będą wtedy otrzymywały zasiłek macierzyński do ukończenia przez dziecko 52. tygodnia. Jeśli zaś umowa o pracę wygasa po 3. miesiącu ciąży, to zostaje ona przedłużona do dnia porodu. Powoduje to, iż rodzicielka automatycznie uzyskuje prawo do wspomnianego już zasiłku. Wyszczególnić można trzy możliwości przy określaniu wysokości zasiłku. Jest to 80% wynagrodzenia otrzymywanego przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego lub 100% za pierwsze 26 tygodni urlopu i 60% przez kolejne 26 tygodni. Od bieżącego roku, jeśli matka złoży od razu wniosek o chęć skorzystania z całości przysługujących jej urlopów, to będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 80% podstawy zasiłku przez 52 tygodnie. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego można składać do 21 dni po porodzie. Zwyczajowo trwa on 20 tygodni, jeśli jednak podczas jednego porodu kobieta urodzi większą ilość dzieci, zostaje on automatycznie przedłużony. Do 31 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 33 tygodni przy trójce, 35 przy czwórce, a gdyby było ich więcej, to 37 tygodni. Ponadto można starać się także o urlop dodatkowy, który trwa, w zależności od ilości urodzonych dzieci, od 6 do 8 tygodni. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, tymczasem z urlopu macierzyńskiego można skorzystać również przed porodem. Może on trwać nawet do 6 tygodni, a o ten czas zostanie pomniejszony urlop, na który przejdzie kobieta po urodzeniu dziecka. Po wykorzystaniu przez matkę 14. tygodni urlopu macierzyńskiego, może ona z niego dobrowolnie zrezygnować, na rzecz ojca dziecka. Powinna to uczynić pisemnie, nie później niż 7 dni przed planowym powrotem do pracy. Warto wtedy pamiętać również o dołączeniu zaświadczenia od pracodawcy ojca dziecka, potwierdzający czas rozpoczęcia przez niego urlopu tacierzyńskiego.

Urlop rodzicielski

Podobnie jak w przypadku macierzyńskiego, z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać osoby związane umową o pracę lub opłacające składki chorobowe. Może on trwać 32 tygodnie, tym samym kobieta, wliczając okres obu urlopów płatnych, może liczyć na 52 – tygodni okres czasu, kiedy może bez obciążenia pracą zająć się swoim potomstwem. Urlop rodzicielski można podzielić na cztery części. Przysługuje on do czasu zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat. Nawet do 16 tygodni urlopu można wykorzystać w dogodnym dla siebie czasie, nie zważając na to czy przypada on od razu po zakończeniu poprzedniej części urlopu czy nie. Wniosek o jego udzielenie, podobnie jak w przypadku macierzyńskiego, można składać do 21 dni po porodzie. Polskie prawo daje także możliwość pełnienia obowiązków pracowniczych podczas urlopu rodzicielskiego, ale tylko na ½ etatu. Wymagane jest złożenie wniosku do pracodawcy w tej kwestii. W tej sytuacji urlop zostanie wydłużony proporcjonalnie. Przykładowo: jeśli rodzic pracuje podczas urlopu przez 10 tygodni, to tak naprawdę formalnie wykorzystuje wtedy tylko połowę urlopu. Ten czas zostaje więc wydłużony o 5 tygodni.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz