Wyszukaj spośród 4913 ofert pracy

Ile należy nam się z zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od stażu pracy. Tym samym, osoba, która przepracowała mniej niż 5 lat, otrzyma świadczenia obniżone w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Więcej jest w przypadku przekroczenia większej ilości lat, które spędziło się, jako osoba zatrudniona.

 Pracobiorca, który przepracował od 5 do 20 lat, otrzyma zasiłek podstawowy w wysokości 100%, a po przepracowaniu co najmniej 20 lat należy się zasiłek podwyższony – 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2018 wynosi:

Obniżony do 80%: pierwsze trzy miesiące prawa do emerytury: 664,90 zł brutto, 583,06 zł netto / kolejne miesiące prawa do emerytury: 522,10 zł brutto, 468,11 zł netto

Podstawowy 100% pierwsze trzy miesiące prawa do emerytury: 831,10 zł brutto, 717,30 zł netto / kolejne miesiące prawa do emerytury: 652,60 zł brutto, 572,87 zł netto

Podwyższony do 120%: pierwsze trzy miesiące prawa do emerytury: 997, 40 zł brutto, 851,63 zł netto / kolejne miesiące prawa do emerytury: 783,20 zł brutto, 678,71 zł netto

Na tę chwilę brak jest szczegółowych informacji, ale wiadomo, iż resort pracy planuje podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Byłaby to kwota w wysokości tysiąca złotych. Najprawdpodobniej w 2018 roku powinno stać się to faktem.

By otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba udowodnić w urzędzie pracy co najmniej roczny staż pracy. Należy wykazać, iż przepracowało się co najmniej 365 dni w czasie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, a także iż odprowadzało się składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz