Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

Kluczowe kompetencje według UE

Unia Europejska cierpi na niedopasowanie kompetencji. W ostatnich latach równowaga rynku pracy została poważnie zachwiana, czego przyczyną, a zarazem skutkiem, jest zatrudnianie nieodpowiednich osób na nieodpowiednich stanowiskach.

Umiejętności pracowników są często źle dopasowane, wykraczają poza możliwości zatrudnionej osoby lub proponowane im oferty są dla ich za słabe jakościowo. Zgodnie z badaniami blisko 45% Europejczyków jest niedopasowana kompetencyjnie do swojej pracy, a z tego około 40% pracuje poniżej swoich umiejętności lub wykształcenia.

Wykonywanie przez pracowników prac poniżej ich możliwości czy umiejętności, niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji w odniesieniu do pracownika, pracodawcy i całej gospodarki.

Jak więc przekonać przyszłego pracodawcę, że to właśnie my jesteśmy idealni na dane stanowisko? Jak znaleźć zatrudnienie w interesującej nas gałęzi gospodarki i móc robić to co wychodzi nam najlepiej?

Europejskie wzorce

Warto dostosować się do wymagań europejskich, otwierając się na szeroki rynek możliwości i jednocześnie pomagając pracodawcy w decyzji, czy jesteśmy warci zatrudnienia. Czasem dobre wykształcenie czy przekonanie o własnych umiejętnościach nie są wystarczające. Krążymy w kółko po rynku pracy, rozrzucając swoje cv gdzie się da, a niejednokrotnie wystarczy mała podpowiedź, w którą stronę powinniśmy iść w rozwoju, a nagle stajemy się dużo atrakcyjniejsi dla pracodawcy.

Nasze kompetencje to nasza wizytówka. Nie są stałe, zmieniają się razem z nami, bardziej widoczne stają się podczas interakcji z innymi osobami czy podczas realizacji powierzonych nam zadań. Kluczowe Kompetencje według Unii Europejskiej to odwzorowanie strategii „Life Long Learning”, czyli „Uczenia się przez całe życie”. Dziewięć kompetencji opracowanych przez UE, którymi powinien charakteryzować się Europejczyk, nie odnoszą się do żadnej konkretnej branży.

Kluczowe Kompetencje

Poniżej Kluczowe Kompetencje w ich oryginalnym nazewnictwie:


1. Zdolność uczenia się. Kompetencja ta zawiera wiedzę dotyczącą potrzeb w zakresie uczenia się, preferowanego sposobu nabywania wiedzy, analizę słabych i mocnych stron oraz zdolność identyfikowania dostępnych szans rozwoju.

2. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne, czyli te aspekty zachowania jednostki, które pozwalają na jej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Ważne będzie tu więc rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania w różnych społeczeństwach oraz środowiskach. Dużą rolę odgrywa tu empatyczna postawa. Ten zbiór kompetencji pozwala pracownikowi łatwo zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu.

3. Kompetencje obywatelskie opierają się na znajomości pojęć i struktur w życiu społecznym i politycznym, zaangażowaniu w życie publiczne, aktywnym uczestnictwie w działaniach społeczności lokalnych. Jest to kompetencja szczególnie u pracowników sektora administracji publicznej.

4. Przedsiębiorczość, czyli zamiana pomysłów w działanie. Jest to bardzo szeroki obszar obejmujący m.in. kreatywność, innowacyjność, umiejętność podejmowania skalkulowanego ryzyka, wyznaczanie celów, planowanie i realizacja swoich planów, zarządzanie projektami. Stanowi ona niezbędną bazę do nabywania kompetencji związanych już z konkretnymi przedsięwzięciami.

5. Ekspresja kulturalna, czyli twórcze wyrażanie swoich opinii, idei, doświadczeń i uczuć. Obejmuje ona znajomość zagadnień i umiejętność korzystania z różnych środków wyrazu, np. muzyka, sztuka teatralna, literatura, sztuki wizualne, media, jak również zdolność odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych oraz zainteresowanie życiem kulturalnym.

6. Porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych. Dominującymi językami są język angielski, niemiecki i francuski.

7. Kompetencje matematyczne. Dużą rolę przywiązuje się tutaj do logicznego i przestrzennego myślenia oraz wyrażania swoich idei z zastosowaniem wzorów, modeli, tabel czy wykresów. Kompetencja charakterystyczna i dominująca wśród środowisk biznesowych.

8. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne pozwalają na wykorzystanie istniejącej już wiedzy
i metodologii podczas wykonywania zadań zawodowych.

9. Kompetencje informatyczne to skuteczne posługiwanie się technologiami społeczeństwa informacyjnego w różnych aspektach (praca, rozrywka, komunikacja). Korzystanie z komputera i Internetu podczas zbierania, analizowania, edytowania, prezentowania oraz wymiany informacji. Porozumiewanie się za pośrednictwem Internetu, nawiązywanie kontaktów, budowanie swojej sieci kontaktów, współpraca w sieci. Praca w każdej firmie nierozłącznie wiąże się już z wykorzystaniem komputera i Internetu.

(na podstawie tekstu Strategii Lizbońskiej - Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie, 2000r.)

Lista kompetencji może być przydatna także dla pracodawcy. Wzorując się na niej ma szanse na zbudowanie silnego, niezależnego i rozwojowego miejsca pracy. Zbierając wokół siebie grupę kompetentnych ludzi, nie musi bać się o swoją firmę i jej przyszłość, a także ma zepewniony większy komfort kierowania sprawnym przedsiębiorstwem.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz