Wyszukaj spośród 4990 ofert pracy

Praca tymczasowa nie dla kobiet?

Szykuje się rewolucyjna propozycja, która może mieć niebagatelny wpływ na sytuację na rynku pracy dla kobiet spodziewających się dziecka. Trwają jednak dyskusje czy nowy projekt przyniesie więcej pożytku czy szkody…

Obecnie Kodeks Pracy zapewnia  kobietom w błogosławionym stanie, że nawet jeśli ich umowa o pracę z pracodawcą kończy się jeszcze zanim nadejdzie termin porodu, to zostaje ona automatycznie przedłużona do czasu przyjścia na świat dziecka. Dzięki temu kobieta może liczyć na zasiłek macierzyński. Do tej pory te przepisy nie dotyczyły jednak osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej. Nad projektem zmieniającym ten stan rzeczy pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma to na celu wyrównanie sytuacji kobiet zatrudnionych na różnych zasadach, a także zapewnienie im bezpieczeństwa finansowego.

Tymczasem ten pomysł spotkał się z protestem agencji tymczasowych, które argumentują, że praca tymczasowa, jak zresztą sama nazwa wskazuje, dotyczy pracy pełnionej przez określony okres czasu. Sytuacja, kiedy dana osoba kończy współpracę w terminie, na który była umówiona z agencją, powinna, tak jak do tej pory, zwalniać pracodawcę z obowiązku dalszej opieki finansowej nad tą osobą. W związku z tym, że agencje mają zawierane umowy na określony okres czasu z firmami i nie sposób ich przedłużać, to może to doprowadzić do sytuacji, że zostaną one zmuszone opłacać pensje pracownicom, którym nie będzie można zaoferować żadnej pracy.

Eksperci wskazują na kolejne wady proponowanej ustawy. Istnieje obawa, że kobiety pracujące tymczasowo mogą być dyskryminowane wraz z pojawieniem się nowej ustawy. Agencje mogą mieć obawy z podpisywaniem umów z kobietami, ryzykując, iż po zajściu przez nie w ciążę, zostaną zmuszeni do opłacania im pensji, mimo że nie będą ustawowo zdolne do kontynuowania pracy. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że większość ofert agencji pracy tymczasowej ściśle związana jest z pracą fizyczną, której kobiety w stanie błogosławionej nie będą mogły pełnić. Taka pracownica nie zostanie zatrudniona przez pracodawcę i trudno będzie jej zaproponować jakąkolwiek alternatywę, na czas kiedy będzie w stanie prowadzić aktywne życie zawodowe.

Polskie Forum HR dowodzi, że większość pracowników tymczasowych to osoby w wieku predysponującym do myśli o byciu rodzicem. Prawie połowa z nich to kobiety. Czy spowoduje to, że rzeczywiście zaczną mieć problemy na rynku pracy? Czy zostaną dodane poprawki, które zaczną chronić kobiety w ciąży, ale jednocześnie nie będą krzywdzić agencje?
Przekonamy się o tym już wkrótce…

Komentarze

Dodaj nowy komentarz