Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Obowiązki pracodawcy w czasie upału

Choć lato zbliża się małymi krokami ku końcowi, to jednak upalna pogoda daje o sobie znać każdemu, kto musi w te dni ciężko pracować. Warto przypomnieć obowiązki pracodawcy jakie powinien spełnić wobec zatrudnionych w czasie upalnych dni.

Bezpieczeństwo pracy

Pracodawca zatrudniający pracowników w swoim zakładzie pracy, jest zobowiązany dbać o swoich podwładnych. W trudnych warunkach pracy, do których należy niewątpliwie wysoka temperatura powietrza, pracownikom przysługują zimne napoje, przerwy w pracy a nawet skrócony dzień pracy. Ten wymóg należy do jednego z podstawowych, prawnie ustanowionych obowiązków zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków w miejscu pracy. Związane jest to również z dniami, gdy temperatura powietrza jest zdecydowanie wysoka.  

Zimne napoje

Kodeks pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku – w sprawie profilaktycznych posiłków  i napojów – zobowiązuje pracodawców do przestrzegania obowiązku nieodpłatnego dostarczenia zimnych napojów dla pracowników pracujących w pomieszczeniach, wówczas gdy temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza.  

Także w warunkach gorącego mikroklimatu ( w pomieszczeniach, miejscach świadczenia pracy, w których występuje wysoka temperatura), objawiającego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C zatrudnieni muszą mieć zapewnione nieodpłatnie napoje, które powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od występujących warunków w miejscu pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu) oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

90 litrów na osobę

Przy wykonywaniu pracy fizycznej, gdy nie ma stałego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej do picia lub innych napojów, pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie, aby mógł się umyć. Ponadto ma obowiązek dbać o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych w miejscu wykonywania pracy przez podwładnych. Ma także obowiązek zainstalowania rolet lub żaluzji, które pozwolą zasłonić okna. 

Ważne!!!

Pracodawcy muszą zapewnić odpowiednie warunki pracy pracownikom, wykonującym prace szczególnie niebezpieczne, wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Zakazane przez prawo jest zmuszanie do wykonywania pracy młodocianych pracowników w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza, a względna wilgotność powietrza nie przekracza 65%.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz