Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Emerytura po 40 latach pracy?

Sejm przyjął w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy, zgodnie z którym ma zostać ustanowione prawo do przejścia na emeryturę dla osób, które przepracowały 40 lat.

Współcześnie…

Projekt w/w ustawy położyłby kres systematycznemu podwyższaniu wieku emerytalnemu w naszym kraju. Współcześnie wynosi on 67 lat w przypadku mężczyzn w 2020 roku, a kobiet w 2040 roku. Ci, którzy odprowadzali przez lata składki na ubezpieczenie, mogą skorzystać z emerytury częściowej. Może być ona wypłacana w wysokości 50% w przypadku kobiet w wieku 62 lat przy 35 latach pracy, natomiast dla mężczyzn w wieku 65 lat i 40 latach stażu pracy.

Po zaproponowanych zmianach

Zmiany mają dotyczyć osób, które przepracowały minimum 40 lat bez znaczenia na wiek. Co najważniejsze z emerytury w nowym wydaniu będą mogły skorzystać osoby, które spełniły jeden dodatkowy jeszcze wymóg. Chodzi tutaj o opłacanie przez minimum 40 lat składek na ubezpieczenie emerytalne, od podstawy nie niższej niż minimalne wynagrodzenie miesięczne. Jednocześnie ma być stosowana zasada, zgodnie z którą miesiące, za które składki na ubezpieczenie były odciągane od podstawy wymiaru niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę będą brane pod uwagę w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Decyduje ubezpieczony

Zaproponowane rozwiązanie dotyczyć ma osób, które rozpoczęły swoją karierę zawodową młodym wieku (ok. 20 lat) i w całym cyklu wykonywania pracy miały jedynie krótkie okresy przerw związanych z chorobą lub brakiem pracy. O przejściu na emeryturę ma decydować sam ubezpieczony. Przy podejmowaniu postanowienia o przejściu na emeryturę, biorąc pod uwagę różne czynniki – sytuację życiową, rodzinną, materialną – będzie mógł wybrać niższą emeryturę, z której będzie mógł korzystać przez dłuższy czas. W jego gestii będzie również możliwość przejścia na emeryturę w wieku późniejszym, po uzyskaniu wieku emerytalnego. Wówczas uzyska prawo do pobierania wyższego świadczenia, jednak przez krótszy okres życia.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został przekazany Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Po pomyślnym rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Sejm w kolejnym głosowaniu, zaproponowane zmiany mogłyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

Komentarze

Dodaj nowy komentarz