Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Szef może przerwać urlop?

Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy. Jego czas trwania zależny się od stażu pracy. Poniżej 10 lat stażu pracy wynosi on 20 dni, powyżej 10 lat -  26 wolnych dni. Zatrudnionym na część etatu przysługuje urlop proporcjonalny.

Odwołane wczasy

 Pracodawca jest zobligowany udzielić urlopu pracownikowi w tym samym roku kalendarzowym, w którym podwładny uzyskał do niego prawo. Jeżeli powstanie słuszna przyczyna ze strony pracodawcy lub pracownika, która uniemożliwiłaby wykorzystanie urlopu jeszcze w tym roku, pracodawca powinien udzielić należnego urlopu podwładnemu do 30 września następnego roku.  Pracodawca może zmusić do urlopu, o ile wykaże, że zwracał  się do pracownika o zaplanowanie i wykorzystanie urlopu, a ten nie przystawał na jego wnioski.  Pracodawca ma prawo przełożyć urlop pracownikowi na inny termin, a nawet wpłynąć na jego przerwanie z ważnych przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia wypoczynku. Przykładem może być kontrola w firmie, awaria techniczna oraz nagła choroba pracownika, który miał w tym czasie zastępować podwładnego udającego się na wakacje. Odwołanie pracownika wiązać się może w dodatkowymi kosztami, które w zaistniałej sytuacji musi pokryć pracodawca. Pracownikowi przysługuje wolne od pracy w liczbie dni, jakich nie wykorzystał z racji odwołania.

czytaj także: Urlop bez telefonu jest możliwy

Czy można pracować w czasie urlopu? 

Urlop nie może być kontrolowany przez pracodawcę. To w jaki sposób spędza czas zatrudniony zależy wyłącznie od niego samego. Przełożony nie może zmusić w tym czasie do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Pracownik może więc bez problemu wykorzystać ten okres albo na wypoczynek albo na wykonywanie innej pracy zarobkowej pracując na rzecz innego pracodawcy. Nie może on w okresie urlopu pracować u tego samego pracodawcy, nawet wówczas jeśli jest to inna praca zawarta na podstawie innej cywilnoprawnej umowy.  Pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonów od swojego przełożonego, a ten nie może w żaden sposób zmusić go, aby był w gotowości do pracy podczas urlopu. Co najważniejsze przełożony nie może wyciągać żadnych konsekwencji wobec zatrudnionego, który nie odbierał od niego telefonu. Wszelkie formy ukarania za ten czyn podwładnego są działaniami sprzecznymi z prawem.

Choroba przed urlopem

W sytuacji kiedy pracownika rozłoży choroba jeszcze przed przystąpieniem do urlopu, jego wypoczynek musi być przełożony na inny termin. Zaświadczenie lekarskie, które musi zdobyć zatrudniony, automatycznie orzeka o niezdolności do pracy a także wyklucza zdolność do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. W przypadku zachorowania w czasie trwania urlopu, okres wypoczynkowy musi zostać przerwany, a pozostałe niewykorzystane wolne dni od pracy pracodawca musi oddać w innym terminie. Kolejny termin urlopu musi być uzgodniony z przełożonym, któremu przysługuje również prawo do niewyrażenie zgody na odbycie urlopu w terminie przedstawionym przez pracownika.  Samodzielne przedłużanie urlopu o dni choroby nie jest zgodne z obowiązującym prawem. Pracownik, który zmienia zakład pracy, może liczyć na ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownik nie ma prawa przenosić niewykorzystanego urlopu do innego pracodawcy.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz