Wyszukaj spośród 2883 ofert pracy

Bezrobocie ciągle spada

GUS przedstawił raport na koniec czerwca 2016 roku. Według niego stopa bezrobocia w Polsce na koniec minionego miesiąca wynosiła 8,8 %. Jest to najniższa wartość zanotowana po 2000 roku

Oferty pracy czekają na kandydatów

Spadek bezrobocia zapowiadali ekonomiści. Nie pomylili się w swoich prognozach. Podobne szacunki podało wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nadal bez pracy jest około 1 mln 392 tys. 500 osób. W stosunku do danych z końca maja br. liczba pozostających bez zatrudnienia zmalała o prawie 65 tys. W samym tylko czerwcu pracodawcy zgłosili do rejestracji w urzędach pracy blisko 146 tys. nowych ofert pracy, co stanowiło wzrost o 15,6% w stosunku do maja. Bezrobocie ciągle spada z każdym miesiącem. Jeszcze w styczniu tego roku wynosiło ono 10,3 %. Takich danych GUS nie odnotował od 2000 roku.

Wątpliwe bezrobocie?

Ekonomiści szacują, że bezrobotnych systematycznie będzie ubywać. Przyczyną tego zjawiska jest utrzymujący się wzrost gospodarczy, mniej liczne roczniki, które wchodzą na rynek pracy, jak również planowane obniżenie wieku emerytalnego. Czy podawane do opinii publicznej dane są rzeczywiście rzetelne? Można mieć tutaj wątpliwości. Przedstawiane wyniki badań GUS opierają się tylko danych z urzędów pracy, w których jednak nie wszyscy bezrobotni są zarejestrowani. Nie wiadomo tak naprawdę ile osób nie ma pracy w Polsce. Pewnym jest, że są osoby, które nie zgłosiły się do rejestracji do urzędów pracy, albowiem z różnych powodów nie zamierzają podejmować się pracy.

Wzrost gospodarki kraju

GUS oprócz danych dotyczących bezrobocia w Polsce, przedstawił raport podsumowujący sytuację gospodarczą kraju w pierwszym kwartale tego roku. Prawie we wszystkich obszarach kraju zanotowano wzrost gospodarczy. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób cieszyły się badanym okresie wzrostem zatrudnień o prawie 3 punkty procentowe w skali roku. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 4,4 % w skali roku. Małym spadek zanotowano w sektorze produkcji budowlano – montażowej – do 11,9%. Zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 5%, przy obniżeniu cen średnio o 0.9%. Poprawie sytuacji na polskim rynku pracy sprzyja wzrost tzw. presji płacowej. GUS wyliczył, że średnie wynagrodzenie za pracę w czerwcu wzrosło o 5,3% więcej, niż w czerwcu minionego roku. Liczba ludności w Polsce na koniec czerwca wynosiła około 38 milionów 422 tysięcy osób.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz