Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Masz świętować – nie handlować!

Czy przymusowe świętowanie jest dla większości wygodne? Rzecznik Praw Obywatelskich chce zakazać handlu w dni świąteczne nie tylko dla pracowników

Kroki zmierzające do zakazu handlu

W minionym czasie Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prośbę, w której chce rozszerzenia zakazu handlu w święta na osoby, które wykonują pracę zarobkową i są zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego oraz samozatrudnionych, w podobnych warunkach do zatrudnień pracowniczych.

Bardziej zgodne z Konstytucją

Kodeks pracy wyraźnie określa kiedy obowiązuje zakaz handlu. W praktyce wygląda to tak, że w małych sklepach obsługą klientów zajmują się osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak również prowadzące działalność gospodarczą. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że obecne przepisy nie do końca odzwierciedlają przepisy konstytucyjne. W oparciu o art. 66 ust. 2 Konstytucji RP, osoba wykonująca swój zawód ma prawo do określonych ustawowo dni wolnych od pracy oraz corocznych płatnych urlopów. Zdaniem RPO ten przepis odnosi się nie tylko do pracowników ale również do innych osób wykonywujących pracę zarobkową.

Zgodnie z przepisami unijnymi

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie K 1/13 bardziej precyzyjnie definiuje termin „pracownik”. Ogłoszony wyrok odnosił się do wolności rozszerzania się. Rozumiana w szerszym kontekście definicja wspomnianego słowa koresponduje z obowiązującym prawem unijnym. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) orzekł, że pracownika określają przede wszystkim trzy istotne cechy:

- świadczy on pracę na rzecz innej osoby

- wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy

-pobiera stosowną zapłatę za wykonanie pracy

Zdaniem RPO koniecznym jest podjęcie działań zmierzających do objęcia zakazem wykonywania pracy w święta placówki handlowe, co za tym idzie zakaz wykonywania pracy w tych miejscach przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Artykuł udostępniony dzięki uprzejmości Agencji Pracy Tymczasowej KS Service

Komentarze

Dodaj nowy komentarz