Wyszukaj spośród 2883 ofert pracy

Wyższa płaca minimalna

Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia 2016 roku do kwoty 1850 zł. W porównaniu z minionym rokiem jest ona wyższa o 100 zł.

Najmniej 1355 zł

Płaca minimalna to ustalone najniższe dopuszczalne wynagrodzenie pieniężne za pracę (na podstawie umowy o pracę), określone w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (zazwyczaj na okres miesiąca).Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 11 września 2015 roku płaca minimalna w 2016 roku wynosi 1850 zł. Zatem pracownik zarabiający najniższą średnią krajową otrzyma do ręki około 1355 zł. Natomiast pracownik pracujący w okresie pierwszego roku pracy może liczyć na kwotę około 1480 zł (nie niższą niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Dopłaty do kwoty minimalnej

Wysokość płacy minimalnej wpływa na inne świadczenia. Wykonujący pracę pomiędzy godziną 22.00 a 7.00 powinien otrzymać dopłatę do pensji w wysokości 20% płacy godzinowej wyliczonej z płacy minimalnej. Za przestój w firmie, czyli za czas jej nie wykonywania ale z winy pracodawcy,  pracownik powinien odebrać  pensję nie niższą niż wartość ustalonej płacy minimalnej. Gdy przestój w firmie spowodowany jest z winy pracownika to wówczas jego wynagrodzenie nie może być niższe niż 60% ustalonej kwoty minimalnej. W przypadku zwolnień grupowych z zakładu pracy odprawa nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na skutek dyskryminacji lub lobbingu odszkodowanie dla pokrzywdzonego wyniesie wartość kwoty minimalnej, czyli 1850 zł brutto.

Równa płaca za pracę

Zdaniem Międzynarodowej Organizacji Pracy wprowadzenie minimalnej płacy zapobiega nadmiernej eksploatacji pracowników, zapewnia odpowiedni poziom życia, pomaga walczyć z ubóstwem oraz, co wydaje się najważniejsze, zapewnia pracownikom równą płacę za równą pracę.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz