Wyszukaj spośród 4375 ofert pracy

Młodzi kandydaci to jednak nie lenie!

Na rynku pracy o młodym pokoleniu krążą różne opinie. Często określa się ludzi z tego zakresu wiekowego jako roszczeniowych, wymagających i leniwych. Studenci jednak chcą pracować, choć nie muszą. Czyli nie są leniami.

Oczekiwania studentów

Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych na grupie 1,5 tys. młodych respondentów, wynika, że już na etapie edukacji większość z nich podejmuje pracę zawodową. Często nie jest to praca ściśle związana z profilem swoich studiów. Niemniej jednak pierwsze zatrudnienie u pracodawcy pozwala im  zapoznać się z rynkiem pracy oraz zorientować się w swoich potrzebach i oczekiwaniach. Młodzi chcą pracować na początku przez około dwa lata, chcą zarabiać powyżej 2,5 tys. zł brutto, a nierzadko nawet około 4 tys. zł. Na co zwracają uwagę przy wyborze pierwszej pracy? Ważna jest dla nich pozycja i prestiż pracodawcy oraz zatrudnienie na umowę o pracę. Duża grupa młodych deklaruje gotowość do pracy w weekendy oraz w nadgodzinach.

Dlaczego idą do pracy?

Podejmują się zatrudnienia, aby się bardziej usamodzielnić (38% badanych), zdobyć doświadczenie (56%), i przede wszystkim zarobić pieniądze (67%). Mały odsetek młodych – 1,5% - określa pracę jako nieprzyjemny obowiązek. Młodzi pojawiając się na rynku pracy chcą być częścią czegoś ważnego, chcą być zauważeni i doceniani. Mają wiele pomysłów i zapału, aby zmieniać świat. Szybko się uczą, reagują w sposób odważny na zaistniałe problemy i chcą działać. Spośród badanych  prawie 15% studentów ma pomysł na rozkręcenie własnego biznesu.

Jakiego chcą pracodawcy?

W tej kwestii młodzi podają trzy wskaźniki, które są dla nich decydującymi przy wyborze przyszłego pracodawcy. Należy do nich wspomniany prestiż i silna pozycja firmy, możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz opinia o wysokim wynagrodzeniu i dodatkowych benefitach.  Czym się kierują przy wyborze? Chcą przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania, utrzymywać pewną równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, chcą również realizować swoje pasje życiowe. Co działa na nich demotywująco? Zła opinia o firmie krążąca na rynku pracy, to co słyszą na temat niskich wynagrodzeń pracowniczych oraz zbyt skomplikowany proces rekrutacji. Uboga informacja na temat ścieżki rozwoju, zbyt duża konkurencja przy aplikowaniu na stanowisko pracy jest dla 20% badanych studentów czynnikiem zniechęcającym do podejmowania kolejnych kroków i ubiegania się o zatrudnienie w danej firmie. Aż 70% studentów wyraża gotowość odrzucenia oferty pracy, jeśli nie są spełniane ich oczekiwania. Taki sam odsetek respondentów doskonale wie, ile musi włożyć pracy, własnego wysiłku, aby znaleźć dla siebie odpowiednie zatrudnienie.

Kluczowa motywacja

Młodzi ludzie wybierają work-life-balance za główny motywator swoich działań (85% badanych). Kolejne ważne miejsce zajmuje możliwość rozwoju, dofinansowania studiów i kursów specjalistycznych przez pracodawcę (80%) oraz elastyczny wymiar godzin pracy (76%). Każde pokolenie młodych ludzi, które wkracza w świat pracy i zarobków, przynosi ze sobą wciąż nowe oczekiwania i coraz odważniej wyraża swoje potrzeby. Dla menadżerów odpowiadanie na wymogi młodych pracowników staje się wręcz koniecznym warunkiem, potrzebnym do przetrwania na rynku pracy.

Komentarze

Michał K 26 Kwietnia, 2016 (08:49)

Jeżeli pracodawca jest ok i potrafi motywować osoby/zespół to nie widzę opcji aby się lenić. Na przykładzie swoim mogę powiedzieć, że nasz szef potrafi zachęcić a także rozmawiać ze swoimi pracownikami więc przy każdym problemie można czuć się pewnie że nikt nie będzie miał pretensji do Ciebie.

Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz