Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Nie będzie dopłat do pensji?

Niektóre powiatowe urzędy pracy wyczerpały już tegoroczne limity na refundację zatrudnienia osób poniżej 30. roku życia.

Od nowego roku powiatowe urzędy pracy wdrażają nowy system aktywizacji zawodowej. Dedykowany jest on do osób młodych poniżej 30. roku życia, którzy mają problem ze znalezieniem pracy. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowaliby się o zatrudnienie na etat takich osób, mogą skorzystać z możliwości zwracania kosztów wynagrodzenia zatrudnionego do kwoty nie przekraczającej sumy minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1850 zł. Ta zasada obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Szczegółowa zasada przyznawania refundacji reguluje art. 150f– 150g ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).Niestety niektóre powiatowe urzędy pracy nie przyjmują już wniosków o takie dofinansowanie. Powodem jest wyczerpanie przeznaczonej na ten rok puli z Funduszu Pracy.

Tam gdzie są miliony dla bezrobotnych

Choć w niektórych urzędach pracy nie można już składać wniosków o dofinansowanie, to w pozostałych taka możliwość nadal istnieje. Aby otrzymać dopłatę muszą być spełnione określone warunki. Bezrobotny musi być zatrudniony przez kolejne 12 miesięcy (zasada 12 + 12), a zatrudniający przez ostatnie 6 miesięcy nie może z własnych przyczyn zwolnić takiego pracownika. Początkowe obawy przedsiębiorców szybko okazały się nietrafne, coraz więcej wniosków wpływa o przyznanie takiego dofinansowania.

Prognozy przerosły oczekiwania

Z dofinansowania z PUP nie mogą skorzystać pracodawcy z Zamościa (na 187 stanowisk pracy pracuje 175 osób, wyczerpano pulę 4 mln zł), Raciborza (na 72 stanowiska zatrudniono już 51 osób – wdano 1,59 mln zł) oraz ze Szczecina. W tym ostatnim mieście możliwe, że nabór wniosków zostanie wznowiony, wówczas gdy zostanie sprawdzony budżet lokalnego urzędu pracy.

Pieniędzy może zabraknąć wszędzie

Pojawiają się słuszne obawy, że w krótkim czasie zabraknie funduszy również w tych urzędach pracy, gdzie do tej pory jeszcze one są. Mamy przecież dopiero czwarty miesiąc roku. Wyczerpane limity, nie przyjmowanie wniosków o refundację – to oznaka tego, że system aktywizacji zawodowej przyniósł oczekiwane skutki.  Gorzej by było, gdyby nikt nie korzystał z tej opcji dofinansowania.  Część pośredniaków zastanawia się, czy w bieżącym roku otrzyma dodatkową pulę pieniędzy z FP na ten cel. Fundusz Pracy przeznaczył łącznie 700 mln zł na refundację. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje takiej możliwości i zachęca osoby młode i bezrobotne do korzystania z innych form aktywizacji zawodowych, takich jak staże czy praktyki, które są dofinansowane z budżetu unijnego.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz