Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Wzrastają szanse na pracę w Polsce

Poszukujący zatrudnienia mogą już wkrótce mieć powody do zadowolenia. Na polskim rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Pracodawcy planują w najbliższym czasie znacznie zwiększyć zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwach.

Wzrośnie zatrudnienie

Dobrym sygnałem, według zamieszczonych wyników w „Barometrze Manpower Perspektyw Zatrudnienia”, są prognozy dotyczące drugiego kwartału bieżącego roku. Spośród wszystkich pracodawców, aż 18% z nich deklaruje wzrost zatrudnienia w swoich firmach, co oznacza, że zapotrzebowanie na pracowników znacznie wzrośnie.  Znaczna większość pracodawców chce nadal zostawić swoje zatrudnienie w obecnym stanie, natomiast 6% badanych zamierza redukcję etatów. Zatrudnienie netto w Polsce wzrośnie według prognoz o +10 punktów procentowych. 

Zmiany w całej Polsce

Korzystne sygnały napływają z całej Polski. Nawet te regiony, gdzie w ostatnich latach panowała zła sytuacja na rynku pracy, odnotują znaczny wzrost. Najlepszymi prognozami poszczycić się może region południowy oraz południowo – zachodni, tam wzrost osiągnie +14 procent. Na drugim miejscu uplasuje się region południowo – wschodni ze wzrostem +9%. Najmniejsza tendencja wzrostowa dotyczyć będzie centralnej części Polski, tam można liczyć na jedyne +4% wzrostu.    

Zatrudnienie pozostaje zależne od branży

Najbliższe miesiące otworzą możliwości zatrudnienia w branży budowniczej oraz w hotelarstwie, produkcji przemysłowej, transporcie, logistyce, gastronomii, komunikacji i w handlu.  W minionym roku odnotowano poprawę w siedmiu z dziesięciu sektorów gospodarki. O +10% wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w hotelarstwie, energetyce, gazownictwie, gastronomii i wodociągach.  Największy stopień zatrudnienia dotyczyć będzie dużych przedsiębiorstw. W dalszej kolejności wzrost dotyczyć będzie firm średnich i małych. Na ostatnim miejscu znajdą się mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz