Wyszukaj spośród 4913 ofert pracy

Potrzeba zmiany kodeksu pracy

Pracodawcy zgodnie zauważają, że obowiązujący kodeks pracy jest przestarzały. Obowiązujące w nim normy nie przystają do rzeczywistości. Wiele zagadnień powinno zostać zmienionych bądź wprowadzonych na nowo. Dlatego wielu pracodawców chce kompleksowej zmiany przepisów.

Kodeks z lat 70-tych XX w.

Obowiązujący w Polsce kodeks pracy, zawierający przepisy regulujące prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia, został uchwalony 26 czerwca 1974 roku. Zgodnie z artykułem 1. Niniejszy kodeks określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Od jego publikacji minęło prawie 42 lata. W przeciągu tych lat zaszło wiele istotnych zmian. I pewnie wiele jeszcze będzie się zmieniać. Jednak zdaniem pracodawców powinno się go zreformować albo napisać od nowa, z uwzględnieniem wszelkich zmian, po to, aby był aktualny i zgodny z obowiązującą rzeczywistością.

Rząd przychylny zmianom

Jak podkreśla prezydent organizacji Pracodawców RP Andrzej Malinowski, obowiązujący kodeks pracy mija się z obowiązującą rzeczywistością gospodarczą kraju. Zaznaczył, że utworzony był dla dużych przedsiębiorstw, których obecnie w Polsce jest znacznie mniej niż tych małych i średnich. Spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce, małe i średnie stanowią aż 99,8 % wszystkich przedsiębiorstw.  Zgodnie w tej sprawie wystąpił również wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zaznaczył, że obecny rząd skłania się do utworzenia komisji kodyfikacyjnej, w której skład weszliby profesorowie i eksperci prawa pracy. Przewiduje się, że taka komisja mogłaby powstać w pierwszym kwartale nowego roku. Wielokrotnie o zmianę kodeksu pracy apelowała też Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz.

Co zmieni się w 2016 roku?

Najważniejszym zmianom, czekającym nas w tym roku będzie kwestia związania z ograniczeniem czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony. Zmieni się sposób wypowiadania umów o pracę na czas określony.  Będzie on tożsamy z wypowiedzeniem umowy na czas nieokreślony. Ponadto istnieć będą trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Modyfikacją ulegnie również zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

Komentarze

Dodaj nowy komentarz