Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Co jest potrzebne do osiągniecia sukcesu zawodowego? Raport

Centrum Badań Opinii Społecznej opublikował kolejny komunikat z badań dotyczących sukcesu zawodowego. Wyniki nie różnią się znacząco od tych, które były prezentowane w 2013 roku. Wciąż najważniejsze są czynniki merytoryczne, czyli wiedza i umiejętności.

Wśród respondentów na samym czele statystyki były także: solidna, rzetelna praca oraz wykształcenie. Odpowiedzi podobne jak 4 lata temu, ale wzrosła ilość osób, które właśnie te czynniki wskazują, jako najważniejsze. Wiedza i umiejętności wzrosła o 14 punktów procentowych, a rzetelna praca o 9 procent. Zmalało przekonanie o roli znajomości, o 10 procent, a także szczęścia, o 4 procent.

Co w pana/i  ocenie ma największy wpływ na sukces zawodowy?

Wiedza, umiejętności – 59%

Solidna, rzetelna praca – 41%

Wykształcenie – 33%

Znajomość, protekcja – 18%

Inicjatywa i przedsiębiorczość – 18%

Szczęście, przypadek – 11%

Cwaniactwo, przebiegłość – 6%

Pochodzenie społeczne – 2%

Trudno powiedzieć – 2%

Coś innego – 1%

Co interesujące, osoby posiadające wyższe wykształcenie i jednocześnie uzyskujące wysokie wynagrodzenia, rzadziej niż inni wybierają wykształcenie jako jeden wśród najważniejszych czynników determinujących sukces. Zdecydowanie częściej wskazują na inicjatywę i przedsiębiorczość.

 

Jakie profesje gwarantują najlepsze perspektywy zawodowe? Jakie zawody pragnęliby dla swoich dzieci?

Zawody medyczne – 34%

Zawody wymagające studiów politechnicznych lub wykształcenia technicznego – 21%

Zawody prawnicze – 16%

Zawody związane z wykształceniem informatycznym, matematycznym i przyrodniczym – 13%

Płeć dziecka również determinuje wybór odpowiedzi dla idealnego zawodu. 24% badanych chciałoby, aby ich córka została lekarzem. Żadna z grup zawodowych nawet nie zbliżyła się do tego wyniki. Rodzice dla swoich córek życzą sobie jeszcze pracy prawniczej, 8%, a także związanej z wykształceniem pedagogicznym, społeczno-politycznym i humanistycznym, 7%. Mowa tutaj przede wszystkim o pracy w zawodzie nauczyciela.

Najczęściej wskazywane zawody dla chłopców to informatyk, 12%, lekarz, 9%, prawnik, 7% oraz technik, mechanik, kierowca – 7%.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz