Wyszukaj spośród 4375 ofert pracy

Jak zwiększyć swoją emeryturę?

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zapewnienie bytu osobom, które przekroczą wymagany prawnie wiek. Niestety, wielu emerytów dostaje zbyt małą kwotę, by żyć z tego choćby zadawalająco. Chcemy pomóc taki osobom w zwiększeniu świadczenia emerytalnego.

Od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura została podwyższona do 1 000 złotych miesięcznie. Wszystko za sprawą waloryzacji emerytur i rent. Warto zwrócić uwagę, że minimalna emerytura wynosi teraz zaledwie 50 procent najniższego wynagrodzenia.

Każdy ma prawo do przeliczenia emerytury, wymaga to jednak solidnych podstaw. Wniosek o przeliczenie świadczenia nie może wtedy zostać odrzucony przez ZUS. Co ciekawe, nawet w przypadku niekorzystnego przeliczenia, czyli sytuacji, gdy nowa kwota okaże się niższa od poprzedniej, zakład będzie kontynuował wypłacanie wyższej emerytury. Przedstawiamy sześć sytuacji, które powinny skłonić nas do wizyty w ZUS i ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego.

Odnalezienie nowych dokumentów

Dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie, a podczas wcześniejszego wyliczania świadczenia nie były brane pod uwagę, są dobrym powodem, by złożyć wniosek do ZUS. Warto poszukać starej dokumentacji u byłych pracodawców, w archiwach czy przez internet. Ustalenie ponownej wysokości świadczenia jest zależne od czasu uzyskania zarobków. Okres brany pod uwagę to 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośredni rok, w którym dana osoba zgłosiła wniosek oraz dowolnie wybrane 20 lat kalendarzowych przez daną osobę, podczas których podlegała ona ubezpieczeniu i które przypadają przed rokiem zgłoszenia wniosku.

Praca po przyznaniu emerytury

Praca na emeryturze może przynieść dodatkowe korzyści oprócz oczywistych zarobków. Zatrudnienie, które podlega ubezpieczeniu społecznym, jest kolejnym okresem do doliczenia do czasu emerytalnego. Wniosek można złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego albo, ale tylko w przypadku zakończenia zatrudnienia, wcześniej. Ponowne przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia nastąpi w przypadku, gdy nowy wskaźnik jest wyższy od poprzedniego.

Staż też się liczy

Nie każdy o tym pamięta, albo zwyczajnie nie wie, ale czas odbywania stażu liczy się przy wyliczaniu wysokości świadczenia emerytalnego. Wniosek o doliczenie nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych można złożyć w każdej chwili.

Matki wychowujące dziecko

Kobiety, które przez 1999 rokiem opiekowały się dzieckiem podczas urlopu wychowawczego albo urlopu bezpłatnego, który został udzielny na opiekę nad dzieckiem, powinny złożyć wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Od 2015 roku czas matki dla dziecka liczy się jako okresy składkowe, a nie jak wcześniej, gdy nie były uważane za okresy zatrudnienia. Maksymalnie można wyliczyć sześć lat opieki nad dzieckiem do emerytury.

Studenci

Osoby, które studiowały przed 1999 rokiem powinny ponownie przeliczyć kapitał początkowy ze względu na zmianę traktowania okresu studiów. Od 2015 roku lata studiów mogą zostać doliczone, ale tylko, gdy w momencie składania wniosku nie przekraczają one 1/3 wszystkich okresów składkowych. Przykładowo, po 3 latach studiów okresy składkowe muszą wynosić minimum 9 lat, a przy 5 latach to minimum 15 lat. Wcześniej okres nauki był traktowany jak okres nieskładkowy.

Minimalne wynagrodzenie zamiast zerowego

Zmienił się system przeliczania wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie udało się udowodnić wysokości uzyskiwanych zarobków w niektórych latach. Wcześniej te lata były traktowane jak zerowe, czyli takie, gdy zarobek nie występował. Obecnie ZUS może przyjmować do wyliczeń obowiązujące w tamtych latach płace minimalne.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz