Wyszukaj spośród 4990 ofert pracy

Ile zarabiają absolwenci uniwersytetów publicznych? Raport

Jakie uniwersyteckie kierunki studiów mogą przynieść nam najlepsze zarobki? Która uczelnia jest najlepsza? W którym mieście pensje są najwyższe? Zapraszamy do analizy badania wynagrodzeń absolwentów studiów drugiego stopnia uniwersytetów publicznych za rok 2016, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak i opublikowanego na wynagrodzenia.pl

Informacyjnie:

W badaniu uczestniczyło 145 782 osoby

W obliczeniach uwzględniono informacje od 115 163 osób

61% respondentów miało nie więcej niż 35 lat

67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców

69% ma wykształcenie wyższe

 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach

79% pracuje w firmach prywatnych

Tym samym, 25% absolwentów studiów II stopnia publicznych uniwersytetów zarabiało nie mniej niż 6 320 złotych brutto i jednocześnie 25 % zarabiało nie więcej niż 3 000 złotych brutto. Mediana zarobków wynosiła 4 200 złotych.

Najwyższą medianę osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, 5 500 złotych brutto, przed Uniwersytetem Gdańskim, 4 500 złotych brutto, oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, 4 4300 złotych brutto. Za „podium” ulokowali się absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego, Poznańskiego.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci uniwersytetów z Białymstoku, Rzeszowie i Kielcach.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Uniwersytet Warszawski

2 331

4 000

5 500

8 500

Uniwersytet Gdański

1 334

3 200

4 500

6 800

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 700

3 148

4 430

6 500

Uniwersytet Łódzki

1 737

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Wrocławski

1 437

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Zielonogórski

466

3 200

4 210

6 300

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 436

3 000

4 200

6 125

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 157

2 950

4 000

6 000

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 157

2 850

4 000

6 000

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

344

3 069

4 000

5 700

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 237

2 850

3 900

5 730

Uniwersytet Szczeciński

830

2 951

3 900

5 640

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

779

2 800

3 800

5 540

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

267

2 755

3 541

5 000

Uniwersytet Opolski

367

2 775

3 500

4 800

Uniwersytet w Białymstoku

348

2 600

3 300

5 000

Uniwersytet Rzeszowski

412

2 429

3 258

4 492

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

310

2 400

3 055

4 500

 

Według badań sondażowych więcej zarabiają osoby, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym.

Wynagrodzenia absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia publicznych uniwersytetów w 2016 roku (brutto w PLN)

tryb studiów

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

stacjonarne

13 188

3 100

4 300

6 600

niestacjonarne

4 461

2 900

3 873

5 500

 

Najwyższe wynagrodzenia otrzymują absolwenci w branży IT, 6 000 zł brutto, przed bankowością, 5 740 zł brutto, a także przemysłem lekkim, 5 000 zł brutto. Najmniej w usługach dla ludności, 3 300 zł brutto, sektorze publicznym, 3 310 zł, oraz nauce i szkolnictwie, 3 349 złotych brutto.

 

Interesująco prezentują się również wyniki badania na różnych poziomach zarządzania. Wynika z niego m.in., że ponad połowa respondentów pracowała jako specjaliści.

 

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia publicznych uniwersytetów
na różnych poziomach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

pracownik szeregowy

3 403

2 260

2 800

3 500

specjalista

9 818

3 100

4 100

5 600

kierownik

3 323

4 500

6 325

9 000

dyrektor

1 105

7 200

12 000

18 000

 

 

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np)

Komentarze

Dodaj nowy komentarz