Wyszukaj spośród 2883 ofert pracy

Czy pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia?

Pracodawca powinien co najmniej raz w miesiącu wypłacać swojemu pracownikowi wynagrodzenie. Może też robić to częściej, jeśli między nimi zostało zawarte takie porozumienie. Co jednak, jeśli termin wypłaty zostanie na stałe przesunięty w czasie?

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać ustalony z góry i odnotowany w wewnętrznym regulaminie przedsiębiorstwa lub innych przepisach prawa pracy. Z zasady pensja winna być wypłacana z dołu, czyli za pracę rzeczywiście wykonaną. Można jednak zastrzec w umowie, iż wynagrodzenie będzie płatne z góry.

Według Kodeksy pracy wypłata nie może zostać wypłacona później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast, jeżeli ustalony dzień wypłaty jest jednocześnie dniem wolnym od pracy, to ustawowo wynagrodzenie winno zostać wypłacone w dniu go poprzedzającym.

Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w konkretnym, stałym dniu. Dlatego też błędne są zapisy umowy, według których powinno ono zostać przelane do określonego dnia miesiąca.

Pracodawca ma prawo zmienić stały dzień, w którym wynagrodzenie będzie do dyspozycji pracownika, jednakże musi on przestrzegać wyżej wymienionych przepisów.  Co istotne, zmiana terminu nie oznacza stworzenia wypowiedzenia zmieniającego czy obowiązku zawarcia zmiany umowy o pracę. Jest to tylko zmiana organizacyjno – porządkowa. Tym samym, nowy zapis regulaminu pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Czyli w tym konkretnym zagadnieniu po tym czasie automatycznie następuje zmiana terminu wypłacania wynagrodzenia za pracę. Nawet jeśli nowe porządki są mniej korzystne, niż dotychczasowe. Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia został wskazany również w umowie o pracę, to ich zmiana również nie skutkuje wręczeniem porozumienia zmieniającego.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz