Wyszukaj spośród 4990 ofert pracy

Jeszcze szybsza emerytura

Od 1 października 2017 roku w życie wchodzi ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. Przedstawiciele niektórych grup zawodowych nie muszą czekać na ten dzień, ponieważ wcześniejsza emerytura jest jednym z ich praw.

Zgodnie z ustawą prawo do przejścia na emeryturę zyska od 200 do 300 tysięcy osób. Są to panie w wieku od 60 lat do 61 lat i 4 miesięcy oraz panowie w wieku od 65 lat do 66 lat i 4 miesięcy. Wielu Polaków niecierpliwie czeka na pierwszy października, jednak warto zwrócić uwagę na grupę tych, którzy od lat mają możliwość wcześniejszej emerytury na wyciągnięcie ręki. Dla nich przejście w stan spoczynku może zacząć się o wiele szybciej.

Służby mundurowe

Mogą przejść na emeryturę po 25 latach służby i równoczesnym osiągnięciu 55 roku życia (od 2013 roku). Wcześniejsza emerytura oznacza niższy jej wymiar. Po 25 latach służby przysługuje im 60 procent świadczenia, a za każdy kolejny przepracowany rok otrzymują dodatkowe 3 procent do emerytury.

Górnicy

Prawo określa dla górników dwa warianty wcześniejszej emerytury. Pierwszy zakłada przepracowanie 25 lat pod ziemią (ale do 2008 roku), a drugi ukończenie 55 lat. Drugi wariant uwzględnia także okresy pracy, i tak dla kobiet jest to 20 lat pracy górniczej wraz z równorzędną, a dla mężczyzn 25 lat z 10 latami pracy górniczej. W przypadku 15 lat pracy górniczej mogą przejść na emeryturę już po ukończeniu 50 roku życia. Praca równorzędna, o której mowa powyżej, to np. wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, jako inżynier lub technik. Rodzaje prac górniczych określa prawo.

Nauczyciele

Ta grupa zawodowa ma trzy warianty wcześniejszego przejścia w stan spoczynku. Pierwszy to prawo do emerytury bez względu na wiek, drugi to prawo do emerytury za pracę o szczególnym charakterze, a trzeci to uprawnienia szczególne. Idąc po kolei, pierwszy wariant przyznawany jest na podstawie Karty Nauczyciela, z wymaganym 30 - letnim okresem składkowym i nieskładkowym oraz 20 - letnim czasem pracy pedagogicznej. Nauczyciele szkół, placówek i zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich muszą mieć 25 lat pracy z 20 latami wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym. Drugi wariant skierowany jest do osób urodzonych między 31.12.1948 roku, a 1.01.1969 roku. Jest to opcja dla kobiet, które do ostatniego dnia 2008 roku ukończyły 55 rok życia i do tego czasu mają okres składkowy i nieskładkowy minimalnie 20 letni oraz dla mężczyzn, którzy do ostatniego dnia 2008 roku ukończyli 60 rok życia a ich okres składkowy i nieskładkowy wynosi minimalnie 25 lat. Wymagane jest 15 lat pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze. Trzeci wariant dotyczy osób urodzonych po 31.12.1948 roku. Na dzień 1 stycznia 1999 roku wymagany jest dla kobiet okres składkowy i nieskładkowy 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Muszą mieć także przepracowane 15 lat w charakterze nauczyciela.

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 roku

Warto wymienić także zawody, które umożliwiają wcześniejszą emeryturę, a nie znalazły się w powyższym zestawieniu.

Pracownicy urzędów państwowych w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu lub jego reorganizacji oraz rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, czego przyczyną może być utrata uprawnień oraz trwała utrata zdolności fizycznych lub psychicznych. Kobiety muszą mieć ukończony 55 rok życia wraz z 20 - letnim okresem ubezpieczeniowym, a mężczyźni muszą mieć ukończony 60 rok życia wraz z 25 - letnim okresem ubezpieczeniowym.

Mianowani pracownicy samorządowi w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z powodu reorganizacji urzędu, niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy oraz trwałej utraty zdolności fizycznych lub psychicznych do pracy na zajmowanym stanowisku. Kobiety muszą mieć ukończony 55 rok życia wraz z 20 - letnim okresem ubezpieczeniowym, a mężczyźni muszą mieć ukończony 60 rok życia wraz z 25 - letnim okresem ubezpieczeniowym.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz