Wyszukaj spośród 4148 ofert pracy

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W poprzednim artykule dotyczącym działalności gospodarczej wyjaśniliśmy sposób i procedurę starania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dziś przedstawimy pozostałe możliwości, czyli dotacje z naszego rodzimego podwórka.

Fundusz Pracy

Dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy przeznaczone są wyłącznie dla osób bezrobotnych, które zarejestrowały ten fakt w urzędzie. Co istotne, odrzucony wniosek można składać kilkukrotnie, dlatego warto próbować do skutku. Nabory prowadzone są kilka razy w roku. O pieniądze nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały już wcześniej dotację z Funduszu Pracy lub środków unijnych. To samo dotyczy tych, którzy odmówili propozycji pracy z Urzędu, będąc na bezrobociu oraz prowadzili własne przedsiębiorstwo w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji zmienia się w zależności do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jest ona przemnożona cztero lub sześciokrotnie, co oznacza, że waha się od 15 000 do 20 000 złotych.

Przebieg:

- złożenie wniosku w powiatowym Urzędzie Pracy

- akceptacja lub odrzucenie wniosku

- podpisanie umowy ze starostą, która obowiązuje przez 12 miesięcy

- przelew dotacji, która jest jednorazowa i bezzwrotna

- rozliczenie z otrzymanej dotacji w ciągu dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności

Minimalny czas utrzymania się firmy to rok, jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony dotacja przestaje być bezzwrotna. Pieniądze należy oddać do 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP jest organizacją skierowaną do młodych przedsiębiorców. Pomoc polega na możliwości założenia swojej firmy w inkubatorze, gdzie oferowana jest pomoc ekspertów, marketing oraz znikome formalności. Firmę może założyć osoba do 30 roku życia. Jednocześnie plusem i minusem jest fakt, że nie zakłada się własnej działalności gospodarczej, tylko firmę na zasadzie pionu AIP. Wszelkie ryzyko jest mocno ograniczone, ale tak samo jak swoboda i autonomia. Koszt to 250 złotych miesięcznie.

Przebieg:

- wypełnienie wniosku, który jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Inkubatorów

-rozpatrzenie wniosku, co następuje w przeciągu pięciu dni

- decyzja pozytywna lub negatywna

- podpisanie umowy o współpracy oraz wniesienie pierwszej opłaty

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie PFRON przeznaczone jest dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i statusem osoby bezrobotnej. Maksymalna kwota, którą można uzyskać, to około 60 000 złotych.

Przebieg:

- złożenie wniosku do starosty

- sprawdzenie poprawności wniosku rachunkowo i formalnie

- informacja o nieprawidłowościach wraz z wezwaniem do ich usunięcia lub przyjęcie wniosku wraz z wezwaniem do negocjacji warunków umowy

Czas na poprawienie nieprawidłowości to dwa tygodnie. Po upływnie tego czasu wniosek zostaje bez rozpatrzenia.

 

Program operacyjny „Rozwój obszarów wiejskich” (PROW)

Dotacja z PROW skierowane są do mieszkańców wsi oraz osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W zależności od działania można otrzymać od 100 000 do 300 000 złotych, co zależy od liczby tworzonych miejsc pracy. Trzeba jednak pamiętać, że przy tej formie dotacji potrzebny jest wkład własny, który minimalnie powinien wynosić 30 procent. O dotacje może starać się tylko firma, która spełnia narzucone przez program warunki. Ich lista dostępna jest na stronie programu. Jednym z wymogów jest konieczności powstania, co najmniej jednego, miejsca pracy.

Przebieg:

- wypełnienie wniosku w generatorze wniosków

- złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- decyzja

Programy rządowe

Wybierając wsparcie z programów rządowych można skorzystać z różnych opcji. Każda jest skierowana do konkretnej grupy ludzi i tak ułożona, żeby najlepiej ich wspierać. Utworzone są projekty dla absolwentów szkół średnich i wyższych, osób dopiero zaczynających przygodę z działalnością gospodarczą czy kobiet.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz