Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Szef spóźnia się z wypłatą? Reaguj!

Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone pracownikowi do daty wyznaczonej w umowie, nie później jednak niż do 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Co jednak jeśli pracodawca nie wywiązuje się z uzgodnień?

Wypłata wynagrodzenia następuje za pracę wykonaną, choć nie jest to regułą, co najmniej raz w miesiącu i w terminie ustalonym przez obie strony porozumienia. Terminowość jest obowiązkiem pracodawcy, zaś wszelkie opóźnienia mogą skutkować dla niego poważnymi konsekwencjami, ponieważ jest to zaliczane do wykroczeń.

Kara grzywny nakładana jest przez sąd i wynosi od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych. Wnioskuje o nią inspektor pracy, dlatego też jeżeli jest problem z wypłacaniem wynagrodzenia, to w pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Może ona zostać wypłacona, jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, obniża ją lub dokonuje bezpodstawnych potrąceń. Jeśli wewnętrzny regulamin firmy to precyzuje lub taki zapis jest w umowie, to pracownik może ubiegać się również o odsetki.

Co ciekawe, kara może być nałożona niekoniecznie na pracodawcę, ale i na kierownika jednostki odpowiedzialnego za zatrudnienie wnioskodawcy. Pracownik ma wtedy zazwyczaj możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Pracobiorca może dochodzić odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za cały okres obowiązywania wypowiedzenia. Tym samym, w przypadku umowy na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości połowy miesięcznego wynagrodzenia. Przy umowie na czas nieokreślony wynagrodzenie za okres wypowiedzenia obowiązujący w danym momencie.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz