Wyszukaj spośród 4913 ofert pracy

Czy pracodawca może zmusić cię do pełnienia innych obowiązków?

Czy pracodawca ma prawo powierzyć ci inną pracę, niż tę, którą masz zapisaną w obowiązkach? Czy możesz zastąpić współpracownika, który przez jakiś czas nie może pełnić swoich zobowiązań? Tak, jeśli zostaną spełnione warunki określone w kodeksie pracy.

W ramach tych warunków mieści się:

  • powierzenie innej pracy musi być uzasadnione potrzebami pracodawcy
  • Przestrzeganie zasady ochrony wynagrodzenia
  • zgodność z kwalifikacjami pracownika
  • zachowanie maksymalnego okresu 3 miesięcy pracy na innym stanowisku

 

Reasumując, jeśli pracodawca będzie miał potrzebę, byś miał pełnić inne niż dotychczas obowiązki, ale nie będzie to trwało dłużej niż trzy miesiące, nie będzie skutkowało niższym wynagrodzeniem i nie znajduje się poza kwalifikacjami pracownika, to nie ma żadnych przeciwskazań do tego, by mogło to zaistnieć

Nie musi do tego być zmieniana treść umowy i warunków wykonywania pracy. Zalicza się to do powierzenia pracownikowi polecenia służbowego. Jesli jednak powyższe warunki nie zostaną spełnione, to pracobiorca ma prawo odmówić pełnienia nowych obowiązków i nie może się to wiązać ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Tym bardziej, jeśli te polecenie oznaczałoby pełnienie czynności leżących poniżej kwalifikacji pracobiorcy, ośmieszającymi go czy wywołującymi dyskomfort lub celową próbę zdyskredytowania. W tych przypadkach prawo szczelnie broni pracownika. Może to skutkować nawet możliwością rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz