Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

Czy na pewno potrzebujemy autorytetów?

Instytucja autorytetu w pracy to temat, o którym można by napisać epopeję. Kto go posiada? Ten, który wypłaca nam wynagrodzenie i budzi respekt? Osoba, która ma lepsze wykształcenie i dłuższy staż? Współpracownik, który osiąga korzystniejsze wyniki? A może nie ma możliwości, aby w sferze zawodowej darzyć drugą osobą aż tak dużą estymą, ponieważ w takim środowisku zawsze wywołuje to niezdrowe emocje?

Od wieków trwają zażarte dyskusje o autorytetach. Może dlatego, że każdy choć przez chwilę chciał być jednym z nich? Czy są oni nam aż tak potrzebni? Czy wam, drodzy czytelnicy, są oni potrzebni w życiu zawodowym?

Poznajcie zdanie innych:

 

Posłuch zdobywa się wartością, a przewodnictwo rezultatami dodatnimi działania.

Maria Radziewiczówna

Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane są za wzorce.

Lew Tołstoj

W świecie intelektualnym i moralnym musi więc istnieć zasada autorytetu. Autorytet może być różnie umiejscowiony, ale jest niezbędny. Indywidualna wolność może być mniejsza lub większa, ale nie może być nieograniczona

Alexis de Tocqueville

Chcę, by zrozumiano, że żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią własnej czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania.

Janusz Korczak

Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych

Albert Einstein

Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem

Leszek Kołakowski

Nie mam autorytetów i nie lubię autorytetów. Wydaje mi się, że w stosunkach międzyludzkich wystarczy wzajemny szacunek, to Kantowskie poszanowanie godności

Barbara Skarga

Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią

Leonardo Da Vinci

Autorytetu sztucznie się nie stworzy. Upominanie się o autorytet zwykle dowodzi, że go się nie posiada. Trzeba, by autorytet wypłynął z wartości moralnych i intelektualnych, wtedy tylko jest on trwałym i poważnym.

Władysław Grabski

Zanik autorytetu jest równoznaczny ze zrujnowaniem podstaw świata, który od tej pory zaczyna dryfować, zmieniać się i przeobrażać z jednej postaci w drugą z coraz to większą gwałtownością, tak jakby nasze życie polegało na zmaganiu się z jakimś Proteuszowym uniwersum, gdzie wszystko może w każdej chwili stać się czymś innym.

Hannah Arendt

Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, Los sprawił, że sam stałem się autorytetem.

Albert Einstein

Komentarze

Dodaj nowy komentarz