Wyszukaj spośród 19625 ofert pracy

W kwestii emerytur nie jesteśmy optymistami

CBOS przedstawił interesujące wyniki badania dotyczącego chęci kontynuowania zatrudnienia już po przejściu na emeryturę. Zainteresowanych tym nie jest nawet co drugi Polak.

42% kobiet i 39% mężczyzn zadeklarowało, iż byłoby skłonnych opóźnić czas przejścia na emeryturę. Jednocześnie decyzje o obniżeniu wieku emerytalnego popiera 78% respondentów – 54% w sposób zdecydowany, 18% nie popiera zupełnie, natomiast 5% nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

Wyniki badania udowadniają, że sytuacja byłaby zupełnie inna, gdyby okazało się, że emeryci mogliby liczyć jedynie na świadczenia w wysokości 1000 złotych, a kontynuowanie pracy pozwoliłoby zwiększyć tę kwotę. Wtedy aż 68% badanych zdecydowałoby się pracować dalej.

Co istotne, według CBOS obniżenie wieku emerytalnego popierają przed wszystkim mieszkańcy wsi i mniejszych miast, a także osoby o niskim wykształceniu, chociaż raz w tygodniu uczestniczący w praktykach religijnych oraz deklarujący prawicowe poglądy.

Jako naród nie jesteśmy optymistami. Proporcjonalnie niższych emerytur w stosunku do zarobków spodziewa się w przyszłości 56% badanych, w tym 38% twierdzi, iż będą one zdecydowanie niższe niż obecnie. Zaledwie 11% respondentów spodziewa się wyższych emerytur.

Badanie było przeprowadzane na reprezentatywnej grupie losowo wyłonionych osób w liczbie 1034.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz