Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Kiedy przejdziesz na emeryturę za granicą?

Osiągnięcie wieku emerytalnego dotyczy osób, które wkroczyły kiedyś na rynek pracy i tym samym stały się członkami systemu emerytalnego. Lata, w których osiąga się ten status, to indywidualna sprawa państw, chociaż liczby oscylują wokół podobnych wartości.

Niedawno pokazywaliśmy drogę, którą trzeba przejść, starając się o emeryturę z innych państw, dlatego też dzisiaj przybliżamy zestawienie wieku emerytalnego w wybranych krajach.

Statystyki

W październiku tego roku wiek emerytalny w Polsce zostanie obniżony. Według ustawy na emeryturę będą mogły przejść kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po 65 roku życia. Decyzja ta będzie zależna od ich indywidualnego podejścia, ze wskazaniem na stan zdrowia, sytuację na rynku pracy oraz dalszych perspektyw. Co ciekawe, ponad połowa państw Unii Europejskiej podnosi wiek emerytalny. Polska wyróżnia się na ich tle, ponieważ kobiety mogą przechodzić na emeryturę niemal najszybciej w całej Europie.

W Unii Europejskiej średni wiek emerytalny to 65 lat. Kobiety najszybciej przechodzą na emeryturę w Czechach, bo pomiędzy 58 a 62 rokiem życia, na Słowacji, między 59 a 62 rokiem życia oraz w Australii i Rumunii, gdzie wiek ten to 60 lat. Za kilka miesięcy Polska dołączy do tego grona. Najszybsza emerytura czeka mężczyzn w Szwecji, gdzie wiek jest określany jako 61 a 67 lat, zaraz za nią plasuje się kila państw z 62 rokiem życia - to Węgry, Słowacja, Malta oraz Łotwa.

Systemy emerytalne w wybranych krajach

Wielka Brytania. Mężczyźni 65 lat. Kobiety 63-64 lata. Podstawowa emerytura państwowa jest wypłacana przez rząd. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, aby starać się o pełną emeryturę, należy mieć 30 lat pracy. Dodatkowe systemy emerytalne są tworzone przez pracodawców, gdzie pracownik wpłaca określoną kwotę na fundusz, a pracodawca dopłaca taką samą kwotę.

Niemcy. Mężczyźni 65 lat. Kobiety 65 lat. Oprócz ukończenia wymaganego wieku emerytalnego należy udowodnić minimalny okres ubezpieczeniowy, który wynosi zazwyczaj pięć lat.

Francja. Mężczyźni 65 lat. Kobiety 65 lat. Prawo do emerytury daje udowodnienie przynajmniej trzech miesięcy ubezpieczenia, podczas których trzeba uzyskać wynagrodzenie równe kwocie minimalnej pensji za 200 godzin pracy. O emeryturę przed wiekiem emerytalnym mogą strać się osoby, które pracowały długo lub są niepełnosprawne.

Irlandia. Mężczyźni 66 lat. Kobiety 66 lat. Starając się o emeryturę trzeba mieć osiągnięty wiek emerytalny i udowodnić wpłatę przynajmniej 260 składek, uiszczonych przed 55 rokiem życia.

Szwecja. Mężczyźni 61-67 lat. Kobiety 65 lat. Emerytura gwarantowana jest związana z faktem mieszkania w Szwecji i przyznawana jest osobom, które nie pracowały wystarczająco długo, by otrzymać wyższą kwotę. Należy mieć ukończony wiek emerytalny i udowodnić co najmniej 3 lata zamieszkania w Szwecji.  Druga ścieżka emerytury, uzależniona od dochodów, jest dodatkowym systemem ubezpieczeniowym. Odrębny system jest obliczany na podstawie dochodów uzyskanych przez ubezpieczonego w ciągu całego życia.

Hiszpania. Mężczyźni 65 lat. Kobiety 65 lat. Emerytura składkowa jest dla osób, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny, są zarejestrowane w systemie zabezpieczania społecznego lub znajdują się w sytuacji równoważnej, a także wykazują minimalny okres składkowy.

Holandia. Mężczyźni 65 lat. Kobiety 65 lat. System opiera się na trzech filarach. Pierwszy to emerytura państwowa dla wszystkich obywateli, druga to grupowe ubezpieczenia zakładowe lub branżowe oraz trzecia, czyli dodatkowe, indywidualne, dobrowolne ubezpieczenia.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz