Wyszukaj spośród 4148 ofert pracy

Płaca minimalna będzie wyższa! Ale... za mała

Związki zawodowe postulowały, aby w 2018 roku płaca minimalna wynosiła około 2200 złotych. Wniosek nie spotkał się jednak z aprobatą rządu i najprawdopodobniej spodziewać się możemy niższej kwoty. Naturalnie wciąż jednak wyższej od tej, która jest obecnie.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów skierował do rządu projekt, według którego w przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 2080 złotych. Minimalna stawka godzinowa w tej sytuacji wyniesie 13,50 złotych. Ministerstwo rodziny chciało jeszcze wyższej kwoty, oscylujacej wokół 2100 złotych, ale na ten moment wiele wskazuje, iż właśnie ta podana powyżej kwota zostanie zatwierdzona.

Rozmowy będą jeszcze trwały, ostateczną i oficjalną wersję Rada Dialogu Społecznego otrzyma do 15 czerwca. W przypadku, kiedy strony nie dojdą, do porozumienia, to kwota zostanie ustalona na podstawie rozporządzenia. Strony będą jednak chciały, aby ostateczne ustalenia zostały osiągnięte na drodze dialogu.

Aktualnie minmalna stawka wynagrodzenia wynosi 2000 złotych brutto i 13 złotych minimalnej stawki godzinowej. Wypracowana kwota obowiązywać będzie osoby zatrudnione na warunkach umowy zlecenia oraz samozatrudnionych. Nieistotne od warunków, na jakich wynagrodzenie ma być wypłacane - czy będzie to płatność za godziny, czy za cały okres wykonywania pracy.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz