Wyszukaj spośród 21044 ofert pracy

Pracownicy tymczasowi mogą już wybierać sądy

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która wchodzi w życie 1 czerwca tego roku, przynosi istotną zmianę w kwestii regulacji sporów pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Od początku czerwca pracobiorca zyska prawo do wyboru sądu pracy właściwego do rozpatrywania swoich roszczeń względem agencji pracy tymczasowej lub pracodawcy użytkownika. Tym samym w końcu zadbano o ochronę procesową pracowników tymczasowych.

Pracownicy z całej Polski nie będą już zmuszeni korzystać z sądów pracy w miastach, w któych siedziby mają agencje – co wielokrotnie było bardzo uciążliwe ze względów ekonomicznych i logistycznych. Szczególnie w sytuacjach, kiedy agencja oddalona jest o wiele kilometrów od miejsca zamieszkania pracownika. Dojeżdżanie na dalekie procesy skutecznie zniechęcała pracobiorców do walki o swoje prawa.  To co jest jednak dobrą informacją dla pracobiorców, nie jest już dla agencji. Projekt oznacza, iż będą one pozywane z dowolnych miejsc w Polsce, a tym samym mogą zostać zmuszone do prowadzenia spraw w wielu lokalizacjach kraju.

Decyzja ta wyrównuje szanse każdego pracownika, obojętnie gdzie by pracował i na jakich warunkach, w stosunku do silniejszego ekonomicznie pracodawcy. Tym samym też fakt, iż procesy odbędą się w miejscu zamieszkania zgłaszającego, znacznie powinny wpłynąć na usprawnienie postępowania. Trybunał Konstytucyjny nie znalazł powodu, by pracownik tymczasowy miał być traktowany nierówno względem innych pracowników, więc wcześniej funkcjonujące ograniczenie zostaje zniesione.

Jednocześnie poszerzono katalog przypadków objętych sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów. Wysokość grzywny ma wynosić tyle samo co ustalone zostało w Kodeksie pracy – od 1000 do 3000 tysięcy złotych.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz