Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Czy efektywność pracownika zależy od przełożonego?

Faktem jest, że organizacje biznesowe nastawione są na zarabianie pieniędzy, a od swoich pracowników wymagają lojalności i efektywności w działaniu na rzecz firmy. Często managerom nie zależy na dobrej opinii wśród swoich podwładnych, co może znacznie obniżać efekty pracy całego zespołu. Zwykle to, jak jest on odbierany przez współpracowników ma duży wpływ na atmosferę w pracy, a co za tym idzie na jej wydajność, czyli zyski dla firmy.

Ogólnoświatowe badania wskazały, iż pracownicy, którzy w swojej pracy mają dobry kontakt z przełożonym i zawsze mogą liczyć na jego wsparcie w trudnych sytuacjach, są osobami bardziej optymistycznymi, mają wyższy poziom poczucia własnej skuteczności i bardziej wierzą w swoje możliwości. Taka relacja z przełożonym wpływa na podniesienie poziomu motywacji do pracy oraz większe oddanie się swoim obowiązkom. Wówczas, gdy pracodawca stawia wyższe wymagania, ale nie stroni od udzielania pomocy czy rady, pracownik doceniający jego zaangażowanie i troskę, jeszcze bardziej przykłada się do pracy i z większą łatwością stawia czoła pojawiającym się trudnościom. To, w jaki sposób pracownicy postrzegają swojego przełożonego wiąże się również z przywiązaniem do wartości i celów całego zakładu pracy. Według badań, osoby, które doceniają wkład swojego przełożonego i potrafią nawiązać z nim dobrą relację, mogą pracować znacznie dłużej w danym miejscu. Takie osoby charakteryzują się niższym poziomem wypalenia zawodowego. Sposób, w jaki pracuje i zachowuje się manager w stosunku do swoich podwładnych wpływa na wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Nie bójmy się pytać o opinię

Przedsiębiorstwa powinny troszczyć się o dobrą opinię wśród swoich pracowników. Głównym zadaniem managerów, oprócz kierowania zespołem, motywowania go oraz planowania działań na rzecz rozwoju firmy, jest również ocenianie pracowników. Dla managera dbającego o dobre imię firmy ważne jest nie tylko to, co on sądzi na temat innych, ale przede wszystkim to, co inni sądzą o nim. Należy zatem bez większych obaw pytać osoby zatrudnione, co myślą na temat pracy swoich przełożonych? Mogą pojawić się trudności w pozyskaniu szczerej opinii od pracujących, ponieważ mogą czuć się w pewien sposób zagrożeni. Wypada więc uzasadnić tę prośbę i poinformować, że taka opinia w żaden sposób nie wpłynie na przyszłość zatrudnionego, ale posłuży do podniesienia umiejętności kierowniczych przełożonego. Wówczas, gdy rozwiną się zdolności kierownicze, proporcjonalnie wzrośnie również zaangażowanie i zadowolenie wśród pracowników. 

Zapytajmy anonimowo

Jak pozyskać  rzetelne informacje od pracowników? Tutaj rozwiązaniem może być przeprowadzenie anonimowego badania internetowego. Istnieją firmy zewnętrzne, niezwiązane z organizacją, które w profesjonalny sposób mogą zebrać dla nas opinię wśród zatrudnionych. W badaniu należy poruszyć aspekty pracy przełożonego, które powinny zostać ocenione. Można posłużyć się pytaniami: W jaki sposób przełożony organizuje i planuje pracę? Jak motywuje pracowników? Jaki jest stopień komunikatywności z pracownikami? W jaki sposób przełożony ocenia pracę innych? Czy praca managera jest skuteczna?

Warto też zaznaczyć, że poziom dobranych pytań powinien być uzależniony od rodzaju branży organizacji. Kluczem do sukcesu jest przekonanie przełożonych do poddania się takiemu badaniu z zapewnieniem, że końcowe wyniki nie będą podstawą do oskarżenia ich o złe prowadzenie firmy, ale zachętą do naprawy tego, co obniża produktywność w opinii podwładnych. Racjonalnie wyciągnięte wnioski oraz ewentualne zmiany z pewnością mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności całego zespołu. 

Komentarze

Dodaj nowy komentarz