Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

Czy muszę założyć konto bankowe, jeśli pracodawca tego wymaga?

Wydaje się, że w obecnych czasach posiadanie konta bankowego jest oczywistością. Jednakże niekoniecznie, jak wiemy chociażby z obserwacji świata czołowych polityków naszego kraju. Czy pracodawca może nakazać swojemu pracownikowi założenie konta bankowego?

Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych sprawił, że konto osobiste można otworzyć całkowicie zdalnie, bez wychodzenia z domu. Popularną usługą bankową stało się konto w aplikacji mobilnej, z którego możemy korzystać przy użyciu smartfona  lub tableta. 

Konto znacznie usprawnia proces wypłacania wynagrodzenia, kiedy kilka wciśnięć w klawiaturę komputera powoduje, że wynagrodzenie trafia do pracobiorcy. Ma on jednak pełne prawo domagać się zapłaty do rąk własnych.

Wypłata na konto możliwa jest po uzyskaniu zgody pracownika, która wymagana jest w formie pisemnej. Zazwyczaj przy podpisywaniu umoya dołączany jest załącznik, który odnosi się do kwestii wypłaty na konto bankowe.

Podpisanie zgody nie jest jednoznaczne z tym, że jesteśmy skazani na tego typu sposób rozliczenia do końca trwania naszej umowy. Pracobiorca w każdej chwili może się z tego wycofać, wnioskując o wypłatę wynagrodzenia „do ręki”.

Nie ma więc żadnych podstaw do tego, aby zgadzać się wbrew woli na przelewanie wynagrodzenia na konto bankowe. Brak zgody na to nie może mieć żadnych konsekwencji karnych, nie jest też naruszeniem obowiązków pracowniczych i nie skutkuje zwolnieniem z pracy.

W przypadku opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, pracodawca będzie miał obowiązek zapłacenia odsetek, a jeśli odbędzie się to ze szkoda dla pracownika, to odszkodowania.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz