Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

A może tak wolontariat?

Wolontariusz wykonuje swoją pracę nieodpłatnie i jest ona podejmowana dobrowolnie oraz świadomie. Wolontariat może dotyczyć innej osoby, całego społeczeństwa, zwierząt.

Pojęcie wolontariatu normuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odniesienie „bezpłatna” oznacza, że jest bez wynagrodzenia materialnego. W ustawie jest także zapis, który określa, że wolontariat wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. W najprostszym tłumaczeniu określa to, że pomoc najbliższym nie sprawia, iż stajemy się wolontariuszami.

Dla kogo?

Wolontariat to świetny sposób na przekonanie się czy dana ścieżka kariery jest dla nas odpowiednia. Bez większych zobowiązań wchodzimy w nowy świat, poznajemy go i możemy zdecydować o późniejszym podążaniu dalej tą drogą. Łatwo przewidzieć, że wolontariuszami zostają osoby, które mają sprecyzowane cele na przyszłość i wiedzą, jak je realizować. Wpis do CV o wolontariacie mówi przyszłemu pracodawcy o altruizmie kandydata i jego zaangażowaniu. Statystycznie wolontariusze to najczęściej osoby młode, wykształcone, religijne, bezinteresowne i trzeźwo patrzące na świat. Sytuacja materialna nie ma znaczenia, pomagają ludzie z różnych środowisk. To oczywiście tylko uogólnione dane, które nie mają na celu nikogo generalizować. Praca w wolontariacie jest dla każdego.

Najczęstsze motywacje

Zastanawiając się czy wolontariat jest odpowiednią ścieżką, warto przeanalizować swoje motywacje, ponieważ mówią one dużo o trafności wyborów. Wolontariusze chcą najczęściej zrobić po prostu coś dobrego dla innego człowieka. Jest to równoznaczne z byciem potrzebnym, co jest jedną z podstaw dobrego życia. Chcemy być użyteczni. Ciekawym podejściem jest chęć oddania dobra, czyli spłacenie, niejako, przez wolontariat czegoś, co dostało się od kogoś kiedyś. Wszystko w myśl twierdzenia, że dobro powraca. Niektórzy wolontariusze szukają kontaktu z innym człowiekiem czy pragną zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia. Jest też grupa ludzi, dla których wolontariat to podążanie za wiarą i tym, co głosi ich Kościół.

Czy się opłaca?

Już z samej definicji łatwo wywnioskować, że wolontariat nie przynosi żadnych korzyści finansowych. To prosty rachunek, że ze względu na wysiłek, poświęcony czas, zaangażowanie i brak zarobków, wolontariat się nie opłaca. Jednak osoby tak myślące mają bardzo wąskie postrzeganie świata, ponieważ korzyść nie zawsze musi oznaczać dobro materialne. Rozmawiając z osobą, która aktywnie pomaga i jest wolontariuszem, można dowiedzieć się jak duże zmiany wniósł w jej życie wolontariat. Jak poszerzył jej horyzonty, dał niezapomniane wspomnienia i przyjaciół na całe życie. To nie będzie za duże słowo, jeżeli stwierdzi się, że wolontariusze są na ogół lepsi. Nie oznacza to, że osoby, które nie mają czasu na pracę w wolontariacie są gorsze. Tylko poświęcając coś dla innej osoby, stworzenia czy organizacji, pokazujemy jak dużo z siebie możemy oddać. Dzięki wolontariatowi nie poprawi się nasza sytuacja finansowa, a przynajmniej nie od razu, ale może choć trochę sami zaczniemy siebie doceniać. Dodatkowo, nigdy nie wiemy czy osoba, której pomagamy nie będzie chciała się kiedyś odwdzięczyć. Może podarować nam najszczerszy uśmiech, podziękowanie, laurkę albo dobrą ofertę pacy – wszystko na swój sposób może być bardzo cenne.

Wolontariat w Polsce

Wspomniana wcześniej ustawa normująca wolontariat została uchwalona 24 kwietnia 2003 roku. O dobro wolontariuszy i realizowanie postanowień ustawy dba Departament Pożytku Publicznego powołany przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Sieć Centrów Wolontariatu zajmuje się promocją idei w Polsce oraz pośredniczy między organizacjami i wolontariuszami. Do jej zadań należy także przygotowanie przyszłych wolontariuszy i konkretnych organizacji do współpracy oraz kontrola nad ustawą.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz