Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Paliłeś? Zwalniam cię!

Czy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie jako skutek palenia przez niego papierosów w zakładzie pracy?

Tak, może. Jeśli w zakładzie pracy obowiązuje zakaz palenia papierosów, to ma on możliwość rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. Z tym, że zazwyczaj ten sposób zakończenia współpracy wybierany jest tylko w przypadkach ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Jeśli więc palenie w zakładzie pracy było przypadkiem incydentalnym, to taka ewentualność nie powinna wchodzić w grę. W przypadku sporu sądowego pracodawca będzie musiał udowodnić, iż przyczyny zakończenia pracy były zasadne do podjęcia tak kategorycznych kroków. Sąd oceniać będzie wtedy także czy zachowanie pracownika mogło być zagrożeniem dla innych osób przebywających w zakładzie pracy, a także czy mogło przynieść szkody pracodawcy. Rażące niedbalstwo i zlekceważenie zagrożeń związanych z paleniem papierosów w miejscu publicznym to argumenty wystarczające do tego, by zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Osoby, które palą w miejscach publicznych, gdzie obowiązuje zakaz używania tytonia, na przykład przed budynkiem pracy, narażeni są na karę grzywny. Wynosi ona 500 złotych. Może ją wręczyć wyłącznie policja lub straż gminna. Brak stworzenia "palarni" w pracy nie jest żadną okolicznością łagodzącą.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz