Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Co się stanie, jeśli nie dostarczysz zwolnienia w terminie?

Jesteś w szpitalu i nie masz możliwości dostarczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego? Boisz się, że minie termin siedmiu dni i nie będziesz w stanie tego zrobić?

Pracownik powinien w ciągu najpóźniej dwóch dni nieobecności w pracy poinformować pracodawcę o przyczynie i przewidywanym czasie, kiedy nie będzie w stanie pełnić swoich obowiązków. Oczywiście, w przypadku kiedy będzie to możliwe do określenia. Przyjmuje się jednak, by uczynić to niezwłocznie.

Szczególne przyczyny mogą uniemożliwić dotrzymania tego terminu. Po ustaniu ich nadal obowiązują dwa dni, kiedy należy poinformować pracodawcę o problemach zdrowotnych.

W zależności od zapisów wewnętrznego regulaminu przedsiębiorstwa informacji o tym udziela osobiście, przez telefon, za pomocą wiadomości e_mail lub każdego innego środka komunikacji, w tym listownie. Wtedy też wiążąca winna być data stempla pocztowego.

Jest bardzo istotne, aby w terminie siedmiu dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego dostarczyć je pracodawcy. Niespełnienie tego obowiązku wiąże się z utratą 25 procent wysokości zasiłku przysługującego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy – aż do momentu, kiedy zwolnienie zostanie dostarczone.

Należy jednak pamiętać, że od tej zasady obowiązują wyjątkowe przypadki, kiedy z przyczyn niezależnych od chorego może on dostarczyć zwolnienie później. Tą przyczyną może być obłożna choroba czy brak osób bliskich mogących przekazać zwolenienie.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz