Wyszukaj spośród 4373 ofert pracy

Dofinansowanie do okularów. Czy Tobie się należy?

Regularna praca przed monitorem komputera jest jedną z podstawowych przyczyn występowania problemów ze wzrokiem. Zgodnie z prawem pracy nasz pracodawca zobowiązany jest do całościowego lub częściowego zwrotu kosztów, które ponieśliśmy na zakup okularów.

Ten przepis zawarty jest w stosunku do obowiązku dostarczenia przez pracodawcę nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia czynników występujących w pracy.

Jeśli więc wyniki badań okulistycznych wykażą wadę wzroku, to pracodawca winien jest zagwarantować pracownikowi możliwość zakupu okularów korygujących. Wystarczy, że pracuje on co najmniej połowę dobowego czasu pracy przed monitorem komputerowym. Jeśli nie spełnia się tego kryterium, dofinansowanie się nie należy. W Kodeksie pracy nie ma też wzmianki o soczewkach korekcyjnych – ich zakup zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Wysokość dofinansowania, jeśli pracownik zakupił je we własnym zakresie, powinna być wpisana w wewnętrzny regulamin przedsiębiorstwa. Nie ma żadnego zewnętrznego przepisu, który reguluje tę kwestię i wyznacza odgórny przedział kwotowy.

Co ciekawe, pracownikiem nazywa się każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, dlatego też wsparcie zdrowotne należy się osobom wykonującym swoje czynności na każdym rodzaju umowy, w tym stażystom i praktykantom. Nieistotne też jak długi jest ich staż w danym miejscu pracy.

 Aby otrzymać zwrot kosztów należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie o konieczności używania okularów, a także faktury poświadczającej ich nabycie. Ten zakup jest zwolniony z podatku dochodowego.

Komentarze

Kacper Dłużyk 18 Kwietnia, 2017 (21:54)

Super artykuł! Człowiek zawsze może dowiedzieć się czegoś ciekawego :)


Dodaj nowy komentarz