Wyszukaj spośród 4990 ofert pracy

Czy kobieta ma prawo do przerwy na karmienie dziecka?

Na całe szczęście 187. artykuł Kodeksu pracy warunkuje tę niezwykle ważną dla matek kwestię. Tym samym, jeśli pracują  dłużej niż sześć godzin dziennie, to mają prawo do dwóch półgodzinnych przerw, które są wliczane do całościowego czasu pracy.

Jeżeli jednak kobieta karmi piersią więcej niż jedno dziecko, to wtedy czas przerwy wydłużany jest do 45 minut. Obie przerwy, na wniosek pracobiorcy, mogą być łączone. Sama też decyduje o tym, kiedy chciałaby skorzystać z przerw. Możliwe jest więc nawet przyjście do pracy godzinę wcześniej lub godzinę później.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli kobieta karmiąca pełni swoje obowiązki pracownicze krócej niż cztery godziny dziennie, to wspomniana przerwa jej nie przysługuje. W sytuacji przekroczenia czterech godzin, ale pracy krótszej niż przez sześć godzin, otrzymuje ona jedną przerwę.

Chcąc korzystać z przerw na karmienie należy złożyć w swoim przedsiębiorstwie wniosek, w którym będą widniały szczegółowe dane dziecka, a także datę rozpoczęcia obowiązywania przerw. W Kodeksie nie znajdują się informacje o tym przez jaki okres czasu matka może korzystać z przerw. To już pozostaje w gestii rozwoju dziecka, które podlega ocenie lekarza pediatry.

Co ciekawe, inaczej to wygląda w przypadku matek posiadających kartę nauczyciela. Wtedy należy im się jedna, godzinna przerwa, jeśli łączny dzienny czas pracy przekracza cztery godziny. Niezależnie od liczby karmionych dzieci.

Pracodawca nie respektujący prawa kobiet do przerw na karmienie dziecka podlega karze grzywny.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz