Wyszukaj spośród 4990 ofert pracy

Jaka jest średnia długość życia zawodowego?

Życie zawodowe to czas, gdy jesteśmy aktywni na rynku pracy. Liczba jego lat obligatoryjnie naliczana jest dla osób powyżej 15 roku życia.

Żyjemy szybko, pracę rozpoczynamy jeszcze przed zaczerpnięciem prawdziwego oddechu światem, a po latach spędzonych na dbaniu o utrzymanie i godny status społeczny, zasiadamy w fotelu, zadowoleni ze swoich osiągnięć. To przyjemna teoria, ale łatwo złapać się na tym, że statystyczny Polak przez większość swojego życia pracuje - a dokładnie przez 1/3 czasu. Chcąc dowiedzieć się jak wypadamy na tle innych Europejczyków prześledziliśmy wykresy obrazujące średni czas trwania życia zawodowego.

Unia Europejska

Analizując średnią długość życia zawodowego w UE na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat można zauważyć niewielkie, aczkolwiek istotne, wydłużenie tego czasu. W tym okresie długość życia skoczyła od około 33. do 35 lat. Wpływ na to może mieć wydłużenie lat pracy kobiet, których statystyki są ciągle niższe od mężczyzn, ale uległy znacznemu poprawieniu. Polska jest jednym z krajów, które zaniżają europejskie lata długości aktywności zawodowej. Według danych Eurostatu z 2013 roku, życie zawodowe Polaków wynosi około 32 lata.

Polska na tle innych

W 2013 roku najdłużej pracowali obywatele Szwecji, wskaźnik pokazał aż 40,9 lat, za nimi uplasowali się Holendrzy z wynikiem 39,8 lat i Duńczycy z 39,0 lat. Pamiętając o naszych skromnych 32,2 latach, można odnieść wrażenie, że mamy dużo lepiej, przecież pracujemy dużo krócej. Nie można jednak dać się zwieść statystyką, które pokazują tylko lata pracy, pomijając warunki, zarobki czy poziom życia. A także fakt, że długość naszego zawodowego życia zmienia się wraz z bardzo często zmieniającymi się u nas przepisami dotyczącymi wieku przechodzenia na emeryturę...

Wymienione wcześniej wartości dają Polsce szóste miejsce od końca, w bezpośrednim sąsiedztwie Belgii i Grecji. W statystyce najgorzej wypadają Włosi, których lata pracy zatrzymały się na 30,3, przed nimi są Węgrzy, którzy pracują średnio 30,8 lat.

Kobiety i mężczyźni

Średnia długość życia zawodowego mężczyzn w UE to raczej prosta kreska z niewielką pochyłością obrazującą wydłużenie o rok w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, gdzie obecnie jest to około 38 lat. U pań wygląda to ciekawiej, ponieważ w tym samym czasie ich statystyki skoczyły mniej więcej o 2,5 roku, dając wynik około 33 lat.

Z danych z 2013 roku można odczytać, że polskie kobiety pracują średnio 29,6 lat, co jest krótsze od średniej UE o jakieś 3 lata. Mężczyźni w Polsce pracują średnio 34,8 lat, co w porównaniu do UE daje wynik niższy o około 3 lat. Nasi obywatele w podobny sposób zaniżają średnią europejską. Należy jednak odnotować, że w obu przypadkach w ciągu ostatnich dziesięciu lat czas życia zawodowego wydłużył się o prawie dwa lata. Chociaż bardzo powoli, ale zbliżamy się do norm europejskich.

W polskiej wersji językowej na stronie Eurostatu dane statystyczne dotyczące zatrudnienia w UE zostaną uaktualnione w październiku 2017 roku. Spodziewamy się sporych zmian.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz