Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Zakładanie działalności gospodarczej jest jedną z dróg wybieranych przez osoby, które pragną utrzymywać się na podstawie tego co sami osiągną i wypracują, często też warunkiem zatrudnienia przez pracodawcę. Na szczęście prawo wychodzi naprzeciw nowym firmom i pozwala zrobić to coraz szybciej.

Sama popularność zakładania własnych firm może dziwić, ponieważ łatwo zaobserwować zjawisko znikania małych sklepów i osiedlowych kiosków. Wiele więc zależy od pomysłu i branży, w którą zamierzamy zainwestować.

Jednoosobowe działalności gospodarcze są jednak wykorzystywane przez właścicieli większych przedsiębiorstw, którzy namawiają do nich pracowników i na tej podstawie ich zatrudniają. Poniżej poręczna instrukcja jak założyć własną działalność.

Wypełnienie formularza CEIDG-1

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i jest pierwszym przystankiem w zakładaniu firmy. Wniosek zawiera nasze dane osobowe oraz informacje dotyczące przedsiębiorstwa, które chcemy założyć. Zawartość:

- podanie o nadanie numeru NIP

- wniosek o formę opodatkowanie przedsiębiorstwa

- wniosek o nadanie numeru REGON

- informacja o numerze firmowego konta bankowego

- płatnicy składek osób ubezpieczanych

Obecnie istnieją cztery możliwości złożenia wniosku. Pierwsza to osobiste dostarczenie wniosku w urzędzie miasta lub gminy, drugi to list polecony, gdzie wniosek musi być poświadczony notarialnie, następny to droga elektroniczna z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego i ostatni, także elektronicznie, ale bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Nadany przez Ministerstwo numer NIP najłatwiej znaleźć przy pomocy wyszukiwarki przedsiębiorców, gdzie wpis powinien pojawić się do 3 dni od podpisania CEIDG. Koleją decyzją jest chęć zostania czynnym podatnikiem VAT. W Urzędzie Skarbowym składa się formularz VAT-R. Przed tym warto dowiedzieć się więcej o byciu VAT-owcem.

Sprawy w ZUS-ie

Po wypełnieniu wniosku CEIDG należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. Składamy odpowiednie druki, zależne od naszych dochodów. Jest to druk ZUA, jeżeli działalność gospodarcza to nasze jedyne źródło dochodów i ZZA, jeżeli posiadamy równocześnie zatrudnienie na umowę o pracę, gdzie zarabiamy powyżej minimalnej krajowej płacy. Dane potrzebne do takich druków to dane osobowe oraz dane z dokumentów tożsamości zgłaszanych osób, numer REGON przedsiębiorstwa, numer rachunku bankowego firmy, numer NIP oraz numer wpisu do ewidencji i nazwa instytucji prowadzącej rejestrację.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca w ZUS-ie jest zarówno płatnikiem, czyli osobą wpłacającą składki, jak i ubezpieczonym, gdzie ma taki sam status jak jego pracownicy.

Księgowość

Podczas wypełniania formularza CEIDG należy wskazać, kto będzie nas rozliczał i prowadził całą dokumentację księgową. Wybór ten jest bardzo istotny dla całej firmy i warto zainwestować w to trochę oszczędności, żeby później nie ponosić dodatkowych kosztów. Jeżeli w momencie wypełniania druku CEIDG nie mamy jeszcze wybranego biura księgowego, decydujemy się na samodzielne prowadzenie dokumentacji. Wpis ten można w późniejszym czasie skorygować.

Założenie firmowego konta bankowego

Firmowe konto bankowe ułatwia wiele formalności i reguluje wydatki. Od stycznia tego roku jest to wręcz wymagane, ponieważ każda transakcja powyżej 15 000 złotych musi być wykonana przelewem. W przypadku wykonania jej gotówkowo nie może być ona uznana za koszt uzyskania przychodu. Dużym ułatwieniem przy decyzji który bank jest najlepszy dla naszej firmy jest wybór tej samej placówki, gdzie mamy swoje prywatne finanse.

Uzyskanie potrzebnych koncesji i zezwoleń

Niektóre rodzaje działalności wymagają od właściciela firmy dodatkowych obowiązków w postaci uzyskania koncesji i zezwoleń. Bez ich otrzymania dana działalność nie może być prowadzona.

Koncesja jest okresowym aktem administracyjnym, który upoważnia danego przedsiębiorcę do prowadzenia szczególnej działalności dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Obejmuje ona pewien zakres prowadzonej działalności i jest udzielana przez ministra odpowiedzialnego za dany dział gospodarki.

Zezwolenie jest uprawnieniem danej firmy do wykonywania działalności zgodnie z prawem, które stanowi ich konkretyzację. Udzielają go organy określone w odpowiednich ustawach.

Do Państwowej Inspekcji Pracy i sanepidu

Każdy przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracowników, musi zgłosić to w sanepidzie do 14 dni od daty założenia formy oraz w PIP w terminie do 30 dni od daty założenia firmy.

Pieczątka

Posiadanie firmowej pieczątki nie jest wymogiem, ale bywa ona przydatna i usprawnia działania właściciela firmy. Sam proces starania się o pieczątkę nie jest trudny i przebiega stosunkowo szybko. Dane, które powinny się na niej znaleźć, to imię i nazwisko przedsiębiorcy, pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy,  REGON, NIP oraz dodatkowo telefon, faks i email.

Komentarze

Marika . 27 Marca, 2017 (15:44)

Bardzo fajne ABC, widać że autor wpisów na tym blogu ma szerokie pojęcie o różnych tematach. Proszę o więcej takich poradników związanych z firmą oraz dotacjami z UE. Przymierzam się do założenia 1 osobowej firmy i szukam właśnie takich przewodników.

Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz