Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym - nowości

Od 2012 roku wiek emerytalny zmieniał się w Polsce wielokrotnie. Decyzje oscylowały pomiędzy 60. rokiem życia, a 67. Aktualnie wiemy już, że od 1 października 2017 roku wrócimy do krótszego niż obecnie wieku emerytalnego.

Na ten moment wiek emerytalny zależy od daty urodzenia pracobiorcy. Skutkiem tego jest to, iż pracownicy wchodzą w czteroletni okres ochronny przed wypowiedzeniem umowy o pracę w różnym wieku. Po zmianach, kiedy od 1 października wiekiem emerytalnym będą objęte 60 – letnie kobiety i 65 – letni mężczyźni, ochronie przedemerytalnej będą podlegać oni w wieku 56-60 lat i  61-65 lat.

Jednakże poprzez fakt, iż część pracowników 1 października tego roku będzie już podlegać ochronie przedemerytalnej, zaś niektórzy osiągną nowy, niższy wiek emerytalny wkrótce po dniu wejścia w życie ustawy, przewiduje ona ustalenia przejściowe – korzystne dla pracobiorców.

Tym samym pracownicy objęci ochroną przedemerytalną od 1 października lub osoby, które byłyby nią objęte gdyby w tym dniu pozostawały w stosunku pracy, od tego dnia będą korzystać z tej ochrony stosunku pracy do osiągnięcia obecnego, wyższego, wieku emerytalnego.

Dzięki temu ich okres ochronny nie zostanie skrócony w związku z nabyciem praw do niższego wieku emerytalnego.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz