Wyszukaj spośród 5001 ofert pracy

Pies. Przyjaciel, który pomaga funkcjonować w pracy

Dzięki pomocy psów asystujących osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po miejscu pracy. Przyjazne czworonogi ułatwiają im życie i pozwalają korzystać z jego uroków.

Mówiąc o psach towarzyszących osobom niepełnosprawnym należy pamiętać, że nie wszystkie zwierzaki mają szczególne uprawnienia. Specjalnie wyszkolony pies ma certyfikat i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Nie można z nim mylić pupila, który jest z daną osobą przez jakiś czas i właściciel jest do niego bardzo przywiązany. Pies, nawet najwspanialszy i bardzo posłuszny, ale bez szkolenia, nie posiada dodatkowych uprawnień.

Definicja

Zgodnie z art.2 pkt.11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pies asystujący jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony. W szczególności jest to pies osoby niewidomej lub niedowidzącej czy niepełnosprawnej ruchowo, której ułatwia aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Dzięki przystosowaniu do pomagania pies ten potrafi wykonywać zadania specjalne i pomóc swojemu opiekunowi w codziennych czynnościach.

Klasyfikacja

Psy dzielimy według funkcji, które mogą pełnić. Wyróżniamy psa przewodnika, który jest wyszkolony indywidualnie do pomocy osobie niewidomej lub niedowidzącej. Następnie, pies asystent, inaczej serwisowy, który jest szkolony indywidualnie do pomocy osobie z niepełnosprawnością fizyczną, która potrzebuje wsparcia w wykonywaniu życiowych czynności. Dalej jest pies szkolony do pomagania osobom niesłyszącym, który informuje właściciela o istotnych dźwiękach. Szkoli się także psy, które potrafią ostrzec właściciela przed zbliżającym się atakiem epilepsji czy chorób serca, co daje mu czas na odpowiednią reakcję.

Prawo wstępu

Zgodnie z art.20a pkt.11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Są to szczególnie budynki i ich otoczenie, które są przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej (…), a także do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska.

Osoba niepełnosprawna nie może wchodzić wraz z psem do obiektów sakralnych. Związane jest to z różnorodnością wyznań i kościołów.

Warunki korzystania z uprawnień

- wyposażenie psa asystującego w specjalną uprząż i oznaczenie, które umieszczone jest w widocznym miejscu na uprzęży

- posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Certyfikat posiada dane osobowe niepełnosprawnego oraz dane psa wraz z czasem odbycia szkolenia i jego wynikiem

- posiadanie zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych

Pies asystujący w pracy

Osoba niepełnosprawna może przebywać w miejscu pracy z psem asystującym. Dla pracującego w budynku użyteczności publicznej nie ma żadnych przeszkód prawnych, by wykluczyć takie działanie. Oprócz pomocy niepełnoprawnemu, towarzystwo psa wpływa pozytywnie na otoczenie i współpracowników. Należy jednak pamiętać, że pies asystujący jest w pracy i przeszkadzanie mu w jego obowiązkach może nieść nieprzyjemne konsekwencje dla właściciela czworonoga, który potrzebuje jego pełnej uwagi i skupienia. Pies nie powinien być nadmiernie karmiony, głaskany i nie należy odwracać jego uwagi, nawet jeśli jest wyjątkowo przyjazny – jego misją jest pomaganie, należy to w pełni respektować.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy niepełnosprawny pracuje w niedużej firmie, mającej swoją siedzibę w budynku mieszkalnym. Wtedy wymagana jest zgoda właściciela mieszkania. Przeciwko przebywaniu psa asystującego w pracy mogą świadczyć także przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto wiedzieć, że osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzania do na smyczy. Niepełnosprawny ponosi także pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz