Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

Rozliczanie użytkowania prywatnych samochodów do celów służbowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów użytkowania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy reguluje istotną dla wielu pracobiorców kwestię.

Zgodnie z zapiskami tam zawartymi zwrot kosztów użytkowania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, który użycza swój samochód. Taka umowa musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu oraz winna zostać sporządzona w formie pisemnej. Określa ona m.in. dane identyfikacyjne pojazdu wraz ze wskazaniem pojemności skokowej silnika, zgodę pracodawcy na refundację wydatków związanych z eksploatacją samochodu, określenie zasad refundacji wydatków na używanie samochodu do celów służbowych, zobowiązanie pracownika do używania samochodu prywatnego w celach związanych z działalnością gospodarczą pracodawcy, zgodę pracodawcy na użytkowanie prywatnego samochodu pracownika oraz termin obowiązywania umowy i sposób jej rozwiązania. Wymagane jest także złożenie pisemnego oświadczenia o użytkowaniu przez pracownika pojazdu do celów służbowych w konkretnym miesiącu.

Wysokość zwrotu kosztów uzależniona jest od pojemności silnika samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru. Koszty używania tych pojazdów dla celów służbowych pracodawca pokrywa według stawki za kilometr, które nie mogą być wyższe niż:

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

- dla motocykla – 0,2302 zł,

- dla motoroweru – 0,1382 zł.

Stawki te dotyczą zarówno jazd lokalnych, jak i podróży służbowych. Pracodawca ustala także miesięczny limit na jazdy lokalne, który nie może być wyższy niż:

- 300 km – do 100 tys. mieszkańców,

- 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

- 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Koszty zwracane są na podstawie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za jeden kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu pisemnego oświadczenia. Jeśli jednak rozliczenie zostanie ustalone nie na podstawie ryczałtu, a na podstawie przejechanych kilometrów, to należy sporządzić ewidencję przebiegu pojazdu. Zawiera się w niej datę wyjazdu i powrotu, cel podróży, trasę, ilość faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawkę za kilometr podróży.

Stawka za jeden kilometr przebiegu wynosi:

- samochód osobowy o poj. skokowej do 900cm3 - 0,5214

- samochód osobowy o poj. skokowej powyżej 900 cm3 - 0,8358

- motocykl - 0,2302

- motorower - 0,1382

 

Artykuł na podstawie informacji z portalu infor.pl

Komentarze

Dodaj nowy komentarz