Wyszukaj spośród 2883 ofert pracy

Zasiłek chorobowy 50+

Prawo do zasiłku chorobowego jest dla wszystkich takie samo, warto jednak pamiętać o różnicach w czasie i wysokości świadczenia, spowodowanych wiekiem pracownika.

Ogólne zasady przyznawania zasiłku chorobowego i szereg potrzebnych dokumentów zostały opisane w poprzednim artykule. Ten temat powstał dla pracowników w wieku 50+ oraz ich pracodawców, żeby pokazać różnice i prawa, które powinny być przestrzegane.  33 lub 14 dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego to roczny limit, co oznacza, że są to dni przeznaczone dla pracownika na zwolnienie lekarskie w całym roku.

Zgodnie z danymi na stronie Zakładu Usług Społecznych, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje ubezpieczonemu od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył on wiek 50 lat.

Pracownicy w wieku 50+

Zasiłek chorobowy wypłacany jest podczas niezdolności pracownika do pracy, która przekroczyła określoną liczbę dni. Zgodnie z art.92 Kodeksu Pracy dla osób powyżej 50 roku życia jest to 14 dni. Prawo do zasiłku chorobowego od 15 dnia zwolnienia lekarskiego oznacza, że pracownik przez 14 dni otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, a po tym czasie otrzymuje zasiłek chorobowy. Następuje to jednak dopiero w roku następującym po ukończeniu 50 lat.

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego dla osoby po 50 roku życia nie może być niższa niż 80% podstawy wymiaru. Niezależnie od tego czy pracownik przebywa w szpitalu, co w przypadku pracowników młodszych oznacza wynagrodzenie o dziesięć procent niższe, 80% wynagrodzenia to najniższa możliwa suma. Pracownik po 50 roku życia, tak samo jak ci młodsi, otrzymuje 100% wysokości wynagrodzenia, jeżeli zwolnienie wystąpiło w skutek wypadku  w drodze do i z pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, narządów lub tkanek oraz zabiegów pobrania wcześniej wymienionych, a także w przypadku przypadnięcia niezdolności na okres ciąży. Przepisy ustawy wypadkowej regulują wysokość zasiłku dla pracowników po 50 roku życia w przypadku wypadku w pracy lub choroby zawodowej, gdzie wysokość zasiłku także wynosi 100% wysokości wynagrodzenia.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz