Wyszukaj spośród 2575 ofert pracy

Zwolnienie od pracy na dziecko

2 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, dzięki której pojawiły się nowe regulacje dotyczące zwolnienia od pracy na dziecko, które nie przekroczyło 14. roku życia.

Wraz z nastaniem nowego roku przepisy nie uległy zmianie. Według nich pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w czasie dwóch dni lub 16 godzin. W trakcie tego okresu zachowane jest prawo do wynagrodzenia, które jest obliczane jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Jednakże w przypadku dziecka chorego występuje już inny rodzaj zwolnienia, pobierany jest też wtedy zasiłek opiekuńczy.                                                                         

Czas wolny jest nam ofiarowany bez względu na długość stażu pracy w danym miejscu zatrudnienia oraz rodzaju umowy. Zwolenie przysługuje obojętnie jaką ilość dzieci posiadamy. Znaczy to również to, iż ilość dni wolnych nie jest zwiększona, jeśli wychowujemy większą ich ilość niż jedno.

Niewykorzystane zwolnienie nie przechodzi na kolejny rok. Jeśli zaś pierwsze zatrudnienie w 2017 roku będzie w połowie grudnia tego roku, to i tak przysługują nam dwa dni lub 16 godzin zwolnienia. Po ustaniu stosunku pracy o wykorzystanym zwolnieniu pracodawca informuje w świadectwie pracy.                                                                         

Osoba pracująca w niepełnym wymiarze godzin, jeśli chce skorzystać ze zwolnienia w wymiarze godzinowym, liczbę tych godzin ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Niepełną godzinę zaokrągla się w górę do pełnej.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz