Wyszukaj spośród 2883 ofert pracy

Czy zwiększy się zatrudnienie? Barometr

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest kwartalnym badaniem mierzącym intencję pracodawców w kwestii zwiększenia lub zmniejszenia zatrudnienia w ich przedsiębiorstwach - w tym przypadku odnośnie pierwszej części 2017 roku. Zostało ono przeprowadzone na grupie 752 respondentów z naszego kraju.

 

Według jego wyników w pierwszym kwartale roku zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 12% firm, 8% przewiduje redukcję etatów, natomiast 73% nie zamierza nic zmieniać.

 

Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost zatrudnienia a ich liczbą szacujących spadek zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to prognoza netto zatrudnienia. Za pomocą tej metody prezentowane sa wyniki.

 

Branże:

Transport / logistyka: +12%

Rolnictwo / leśnictwo / Rybołówstwo: +10%

Restauracje / hotele: +12%

Produkcja przemysłowa: + 20%

Kopalnie/przemysł wydobywczy: 0%

Instytucje sektora publicznego: -1%

Handel detaliczny i hurtowy: +9%

Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi: -4%

Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi: -7%

Budownictwo: +24%

 

W sześciu z dziesięciu sektorów nastąpiło pogorszenie prognoz. Najmocniej ucierpiał na tym sektor publiczny ze spadkiem o 11% punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania. Najbardziej zyskało budownictwo, co odzwierciedla się z 9 punktami procentowymi. 

 

W większości rejonów Polski panuje optymizm pracodawców w kwestii zwiększenia etatów w ich firmach. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje płynącą z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +18%. Dobre wieści są również w regionach Północno-Zachodnim oraz Wschodnim - odpowiednio +12% i +10%. Trochę gorzej jest w Centrum, gdzie uzyskano +7%. Wynik dla Północy wyniósł +2%, sygnalizując niewielką poprawę sytuacji, podczas gdy prognoza dla Południa wyniosła -1%, czyli nie ma tam powodów do radości. Porównując do wczesnych wyników badania prognoza spadła w czterech z sześciu regionów Polski.

 

Perspektywy zatrudnienia z podziałem na wielkość przedsiębiorstw prezentują się optymistycznie. Przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw, gdzie możliwy jest wzrost +22%. W średnich firmach nie jest on może aż tak znaczny, ale wciąż duży: +11% Małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa mają identyczny wynik czterech punktów procentowych na plusie.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz