Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Zimowe obowiązki pracodawcy

Wraz z nadejściem zimy zakres obowiązków pracodawcy zwiększa się. Ciąży na nim odpowiedzialność zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, czego niewykonanie może skutkować srogimi karami.

Za okres zimowy uważa się czas od 1 listopada do 31 marca. Wtedy na pracodawcę nakładane są dodatkowe obowiązki, które pomagają pracownikom godnie pracować i dbać o swoje zdrowie.

Ciepło w pomieszczeniach

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia w pomieszczeniach temperatury odpowiedniej do wykonywanej pracy. Nie może być ona niższa niż 14 stopni Celsjusza, a przypadku wykonywania lekkich prac fizycznych niż 18 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowią względy technologiczne, które mogą wymagać niższych temperatur.

Odzież ochronna

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy art. 237(7) ust.1, pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnych odzieży i obuwia roboczego w dwóch przypadkach. Pierwszy jest wtedy, gdy odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a drugi, kiedy wpływ na dobór odzieży ochronnej mają wymagania technologiczne, sanitarne lub przepisy BHP. W zimie pracownik powinien otrzymać odzież ciepłochłonną, która oprócz zabezpieczenia przed uszkodzeniami ciała będzie chronić także przed szkodliwym wpływem niskich temperatur, opadów i wiatru. Mowa tutaj o odzieży ochronnej, nakryciach głowy, środkach ochrony kończyn górnych i dolnych.

Posiłki i napoje regenerujące

W szczególnie uciążliwych warunkach pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie napoje i posiłki. Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw, co 3-4 godziny. Napoje powinny mieć temperaturę dostosowaną do warunków wykonywania pracy i być dostępne dla pracowników przez cały czas trwania pracy.

Schronienie

Dla pracowników pracujących w niskich temperaturach na otwartej przestrzeni pracodawca powinien przygotować pomieszczenie ochronne. W tym miejscu pracownicy mogą się schronić, ogrzać, ale też zmienić odzież ochronną i przygotować do pracy. Pomieszczenie takie powinno być w możliwie najbliższym miejscu w stosunku do stanowiska pracy.

Konsekwencje

Zasady BHP stosowane przy pracach w warunkach zimowych obowiązują zarówno pracowników zatrudnionych na stałe, jak i tych z umowami tymczasowymi, tak samo z pracownikami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. W przypadku warunków zagrażających zdrowiu i życiu albo gdy wykonywana praca jest niebezpieczna dla innych osób, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy art. 210, pracownik ma prawo odmówić wykonania pracy. Sam pracodawca, który nie dopełnia swoich obowiązków, może dostać karę grzywny wysoką nawet do 30 tysięcy złotych.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz