Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Czy pracodawca ma obowiązek dofinansować ci okulary?

 Wielu z nas pracuje przed komputerami, co szczególnie źle wpływa na oczy. Dlatego też istnieje możliwość zwrócenia się do pracodawcy z wnioskiem  o dofinansowanie do okularów.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą osoby, które pracują przed komputerem co najmniej cztery godziny dziennie, a konieczność korzystania z okularów mają udokumentowane przez lekarza. Stosowny dokument winien być wystawiony podczas badania pracowniczego. Pracobiorca może także wnioskować o skierowanie go na badania w dowolnym dla siebie czasie, a otrzymane zaświadczenie umożliwia mu staranie się o dofinansowanie.

Nie ma żadnych uwarunkowań prawnych wskazujących dokładną kwotę dodatku finansowego. Zazwyczaj jest to zależne od wewnętrznego regulaminu firmy – taki zapis jest obowiązkiem regulowanym przez kodeks pracy. Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Najczęściej wysokość zwrotu zależna jest od kwoty wskazanej na fakturze. Co istotne, z zapisu prawa korzystać mogą również stażyści i praktykanci, nie ma też znaczenia długość okresu przepracowanego w danym miejscu. Okulary i świadczenie pieniężne stanowiące zwrot kosztów ich pozyskania są zwolnione z podatku dochodowego.                                                     

Inaczej to wygląda w kwestii szkieł kontaktowych. Przepisy nie nakazują pracodawcom ich zakupu, dlatego też wszystko zależy od ich dobrej woli. Mogą to uczynić, ale w żadnym wypadku nie muszą.                                                                                                                   

Trudno zresztą oprzeć się wrażeniu, że obecnie obowiązujące prawo pozostawia wiele do życzenia. Przepis jest martwy, ponieważ niewiele osób decyduje się na próbę uzyskania dofinansowania do okularów. Tym bardziej, że obowiązek wpisania kwoty dodatku do wewnętrznego regulaminu przedsiębiorstwa leżą po stronie pracodawcy i nic nie stoi na przeszkodzie, by została tam ona umieszczona bardzo symboliczna…

Komentarze

Dodaj nowy komentarz