Wyszukaj spośród 4506 ofert pracy

Samouczek dla początkujących. Faktoring – co to jest?

Faktoring zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Działalność rozumiana poprzez sprzedaż przez przedsiębiorstwo posiadanych wierzytelności wobec swoich klientów, staje się poważną konkurencją dla tradycyjnego finansowania działalności gospodarczej.

Usługa faktoringu sprawdza się doskonale, gdy chce się poprawić płynność finansową firmy, dzięki szybkiej zamianie posiadanych należności na gotówkę. Jak każde rozwiązanie posiada swoje wady, ale warto zapoznać się z pojęciem, które jest wciąż mało powszechne niezmiennie niedoceniane.

Podział typów

Usługę można podzielić na kilka typów. Pierwszym jest faktoring pełny, gdzie faktor przejmuje na siebie kompletne ryzyko braku zapłaty. Drugim jest faktoring niepełny, analogicznie, czyli faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty. Dalej, faktoring mieszany, łączący cechy pełnego i niepełnego. Czwarty to faktoring cichy, rozumiany poprzez niepowiadamianie odbiorcy o objęciu obrotu handlowego. Ostatni, faktoring jawny, występujący gdy dłużnik jest informowany o sprzedaży wierzytelności.

Dla kogo?

Faktoring kierowany jest przede wszystkim do firm, które prowadzą sprzedaż z odroczoną płatnością, mają duże zapotrzebowanie na elastyczne finansowanie, realizują ekspansywną strategię dla zwiększenia obrotów i utrzymują stałą współpracę z odbiorcami.

Faktor to wyspecjalizowana instytucja finansowa, dzięki której dana firma może powiększyć ilość dochodów gotowych do rozporządzenia. Dużo zyskują małe i średnie przedsiębiorstwa, które niwelują swoje problemy z płynnością finansową. Niedobór gotówki może uzupełnić zmieniając swoje nieprzeterminowane należności w środki finansowe. Następuje to bez konieczności oczekiwania na termin ich zapadalności.

Firma faktoringowa często nakłada swoje wymagania na przyszłego klienta. Nie są one wygórowane, ale wymagają potwierdzenia wiarygodności. By zacząć rozmowy może być wymagany przynajmniej jeden rok działalności danego przedsiębiorstwa na rynku, dokumentacja finansowa wraz ze sprawozdaniem. Mogą być także wymagane minimalne obroty czy ilość klientów, ale to indywidualne ustalenia.

Koszty

Mówiąc o kosztach faktoringu należy zapoznać się z należnymi opłatami. Koszty umowy to prowizja faktoringowa, odsetki i koszty administracyjne. Zawierając umowę firma przedstawia rozpisane wartości swoich usług wraz ze szczegółowymi danymi i ich kosztami.

Plusy

- szybkie otrzymanie gotówki

- brak dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem zapłaty należności

- możliwość regulowania poziomu należności

- zwiększenie konkurencyjności

- zwiększenie bezpieczeństwa finansowego kontrahentów

- możliwość korzystania z usługi nawet bez posiadania zdolności kredytowej

- przy gorszej kondycji firmy, brak przymusu rezygnacji z bieżących działalności

Minusy

- wysokie koszty

- ograniczenie kontaktu z klientem

- konieczność powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej

- konieczność zwrotu zaliczki otrzymanej przez faktora przy opóźnieniach spłaty faktur

Komentarze

Dodaj nowy komentarz