Wyszukaj spośród 16282 ofert pracy

Najniższe emerytury pójdą w górę!

Marzec 2017 roku stanie się bardzo ważną datą dla polskich emerytów. Otóż właśnie od tego momentu nastąpi podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Aktualnie wysokość najniższych możliwych emerytur kształtuje się na poziomie 882 złotych i 56 groszy. Wzrost przewidziany jest do kwoty 1000 złotych. Analogicznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – tu również świadczenia mają wynosić 1000 złotych. Podwyżka obejmie więc osoby, które mają najtrudniejszą sytuację bytową.        

 

Wzrośnie także renta socjalna, z 741, 35 złotych do 840 złotych, a także renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od marca będzie to 750 złotych, obecnie kwota wynosi 676,75 złotych. Minimalna gwarantowana podwyżka wyniesie 10 złotych. Objęci nią zostaną emeryci i renciści, których świadczenia są niższe lub na takim samym poziomie jak kwota 1369,86 złotych. Pozostali emeryci według resortu pracy otrzymają podwyżkę zgodną ze wskaźnikiem waloryzacji. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Plany względem niej obejmują podniesienie jej do poziomu 100,73 procent.                                                                   

                       

 Istnieje prosty sposób na sprawdzenie na jaką wysokość podwyżki mogą liczyć konkretni emeryci i renciści. Wystarczy pomnożyć dotychczasową emeryturę przez 1,0073.

 

Szacunkowe obliczenia resortu pracy wskazują, iż nowe regulacje przyniosą podwyżkę 2,1 milionów emerytur Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 1,1 milionów KRUS-u.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz