Zawód opiekunka osób starszych dla bezrobotnych Łodzianek w wieku 40+

Podziel się z innymi

„Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” – pod takim hasłem rusza  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a skierowany do kobiet w wieku co najmniej czterdziestoletnich, pozostających bez pracy. W ramach programu zostanie przeprowadzony Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Opiekunka medyczna (480 godzin),  praktyki zawodowe (160 godzin). Projekt przewiduje także wsparcie w formie subsydiowanego zatrudnienia.

Bezrobocie wśród kobiet w Łodzi

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi za styczeń 2018, ogółem w Łodzi jest nieco ponad 76 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, a udział kobiet wynosi 51% (blisko 39 tys.).

Ze względu na specyficzny charakter ról społecznych pełnionych zwykle przez przedstawicielki płci żeńskiej, stanowią one grupę szczególnie dotkniętą problemem bezrobocia długotrwałego, a ich powrót na rynek pracy po kilku nieraz latach przerwy jest na ogół niezwykle trudny.

Niewątpliwie pozytywną rolę w zakresie wspierania aktywności kobiet na rynku pracy odgrywają różnorodne przedsięwzięcia o charakterze aktywizującym. To szansa na podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności dostosowujących je do zmieniających się wymagań rynkowych, a tym samym  wspierające zatrudnienie dla poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy.

 

Kto jest adresatem programu „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną”?

Możliwość udziału w projekcie mają bezrobotne kobiety powyżej 40 roku życia zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym miasta Łodzi (bądź przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi). Przewidziano także dodatkowe kryteria promujące jak: niepełnosprawność, wiek powyżej 50 roku życia, status osoby bezrobotnej powyżej 1 roku.

Gratyfikacje za udział w projekcie

Poza zdobyciem wiedzy i nowego zawodu, za udział w kursie zawodowym opiekuna medycznego (zakończony uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) przyznane zostanie stypendium w wysokości 1 294,50 zł brutto,  za realizację praktyk zawodowych – stypendium w wysokości 1 294,33 zł brutto.

Zobacz  Pierwsza umowa o pracę

Za zatrudnienie w roli opiekunki medycznej – zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 2 900,00 zł brutto.

Ponadto organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, opiekuna praktyk, badania lekarskie i BHP, opiekę doradcy zawodowego i psychologa na czas trwania projektu.

 

 

Perspektywy pracy jako opiekunka medyczna (opiekunka osób starszych)

Według „Barometru zawodów” opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także liczne inne badania i rankingi stanowisk, opiekun osób starszych znajduje się wśród najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy.

W Polsce oferty zatrudnienia dla opiekunów medycznych, dotyczą najczęściej publicznych lub prywatnych ośrodków jak domy opieki społecznej, hospicja, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy, często osoby są też wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących. Decydując się na pracę za granicą, np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii,  opiekunka medyczna może liczyć na bardzo dobre warunki zatrudnienia z zapewnionym noclegiem i wyżywieniem oraz zarobkami kilku tysięcy złotych miesięcznie netto.

Programem „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” zostanie objęte 24 kobiety.

Szczegóły zawarte są w Regulaminie rekrutacji dostępnej na stronie opiekunkamedyczna.eu

Kontakt:

HRP Group sp. z o. o., Łódź, ul. Tymienieckiego 19A, (poniedziałek-piątek, godz. 8-15)

Telefon: 797 325 046

Urząd Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 113, IV p., pokój nr 12 (poniedziałek-piątek, godz. 9-15)

Telefon  42 272 62 41

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]