Co może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia?

Podziel się z innymi

Zdawać by się mogło, że na wysokość wynagrodzenia za pracę wpływ ma stanowisko, a także wymiar czasu pracy. I właściwie po części tak jest. Faktycznie rodzaj wykonywanych obowiązków i czas, różnicują płace. Tylko – czy to już wszystko, co kształtuje kwotę danego wynagrodzenia?

Te same obowiązki, różne wynagrodzenie

Często bezrobotni rozglądając się za pracą, jeszcze przed aplikowaniem na konkretne stanowisko, rozmyślają o pensji, jaką będą pobierać każdego miesiąca. Niektórzy chcąc zorientować się, ile mogliby w tej pracy zarabiać, dopytują inne osoby pracujące już na takich samych stanowiskach. Wydaje się przecież, że skoro mężczyzna wykonuje zawód ochroniarza w tym samym wymiarze godzin, co inny ochroniarz, to ich zarobki są identyczne. Niestety, to nieprawda, a przynajmniej nie zawsze tak jest. Czasem pracownicy na tym samym stanowisku i wykonujący te same obowiązki zarabiają inne pieniądze. Wiąże się to z tak zwanymi widełkami płacowymi, a te bywają bardzo rozbieżne. Wynagrodzenie ochroniarza może kształtować się na poziomie 2700-3000 zł, jeżeli takie właśnie widełki ustalił pracodawca.

Staż pracy też ma znaczenie

Biorąc tu za przykład zawód wspomnianego już ochroniarza, należy wspomnieć, że widełki płacowe zostały ustalone nie bez powodu. Otóż wpływ na wysokość płacy ma również doświadczenie. Ochroniarz, który pracuje w tym zawodzie dłużej, a tym bardziej, jeżeli ma wyższe kwalifikacje zawodowe, może liczyć na wyższą pensję. Dlatego nie zawsze jest sens wzorować się na innych, gdyż w rzeczywistości zarobki mogą się znacznie różnić.

Podsumowując, wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę na konkretnym stanowisku, mogą mieć zarówno wykonywane czynności, jak i wymiar czasu pracy. Na stawkę godzinową lub po prostu miesięczną pensję wpływa również staż pracy. Okazuje się jednak, że doświadczenie może być przyczyną różnicowania płac, ale nie w przypadku dosłownie każdego stanowiska, czy zawodu. Na innych zasadach rozliczają się ochroniarze, a na innych zaś sędziowie.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]
Zobacz  Kiedy płacimy Fundusz Pracy?