Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia ludzi na otwartej przestrzeni

Podziel się z innymi

W okresie zimowym, ze względu na znaczne obniżenie temperatury powietrza, prawo nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki. Dotyczą one pracowników, którzy wykonują powierzone zadania na otwartej przestrzeni. Jakie to obowiązki? O tym poniżej.

Co pracodawca musi zapewnić pracownikom?

Ogólnie rzecz ujmując, pracodawca ma obowiązek chronić zarówno zdrowie, jak i życie pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i zarazem higienicznych warunków pracy. Wynika to chociażby z par. 4 ust. 1 oraz par. 44 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Odzież ochronna – ciepłochronna

Pracodawca zatrudniający pracowników na otwartej przestrzeni ma szereg obowiązków względem tej grupy zatrudnionych. Jednym z nich jest nieodpłatne zapewnienie odzieży ochronnej – ciepłochronnej. Pracodawca powinien to uczynić, jeżeli prywatna odzież pracownika może ulec znacznemu zniszczeniu, czy nawet zabrudzeniu. Zasady tej musi się trzymać również ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, czy BHP.

Gorące napoje i posiłki

Ponadto pracodawca musi przygotować stały dostęp do gorących napojów i posiłków, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Obowiązek ten na nim spoczywa, gdy temperatura powietrza w miejscu pracy spada poniżej 10°C. Kiedy obowiązki pracownika przyczyniają się do efektywnego wydatku energetycznego organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet, pracownik musi zapewnić także posiłki profilaktyczne.

Ciepłe pomieszczenie do ogrzania i nie tylko

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia, w którym pracownicy mogą się ogrzać, zmienić ubranie, czy po prostu osłonić przed opadami atmosferycznymi. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 16°C. W tym wnętrzu powinno znajdować się też urządzenie do podgrzewania posiłków.

Warto, aby każdy pracownik podejmujący pracę w okresie zimy na otwartej przestrzeni zdawał sobie sprawę z obowiązków, jakie ma względem niego, jego pracodawca. Jeżeli zaś chodzi o zatrudniającego, lepiej dla niego, aby też się w tych obowiązkach orientował. W przeciwnym razie może mieć poważne kłopoty.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]