W czym tkwi problem z kartami podarunkowymi w kontekście wykorzystania środków z zfśs?

Podziel się z innymi

Całe sedno problemu z kartami tkwi w ich przeznaczeniu. Jeżeli bowiem można je wykorzystać do zakupu choćby książek, to jest wszystko w zgodzie z przepisami. Jeżeli jednak katalog rzeczy do kupienia za pośrednictwem takich kart jest nieograniczony, pojawia się problem. Mowa tu o zakupach żywności, dóbr luksusowych, odzieży czy alkoholu. Wtedy nie jest to zgodne z finansowaniem działalności kulturalno-oświatowej czy też rekreacyjno-sportowej.

Oczywiście kafeteria może obejmować tego typu karty podarunkowe, z otwartym katalogiem możliwości zakupowych, jednak wówczas środki finansowe dla pracowników nie powinny pochodzić z zfśs, lecz z innych źródeł.

Czy zatem możliwe jest udostępnianie świadczeń okolicznościowych w ramach kafeterii?

Otóż zgodnie z przepisami nie jest to wykluczone. Można za pomocą kafeterii udzielać pomocy materialnej okolicznościowej, przykładowo z okazji świąt. Wówczas dopuszczalne jest wykorzystywanie takich środków na szerszy wachlarz benefitów, jak choćby karty podarunkowe z otwartym katalogiem możliwości wykorzystania. Wykorzystanie zfśs dla celów pomocy materialnej ma bowiem zupełnie inne możliwości niż dla celów finansowania jedynie działalności sportowo-rekreacyjnej lub kulturalno-oświatowej.

Tym niemniej pula środków do wykorzystania w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej lub kulturalno-oświatowej nie może kumulować się z pulą w ramach pomocy materialnej. Każda z tych grup winna mieć własny katalog benefitów, które można nabyć w ramach przyznanych środków.

Jakiego rodzaju pomoc z zfśs nie może być dostępna w ramach kafeterii?

Otóż kafeteria nie powinna obejmować swym zakresem sytuacji, gdy do przyznania pomocy należy składać wnioski, które przypisują pracownika do określonego progu dochodowego i dopiero na tej podstawie zostaje wygenerowana kwota środków do wykorzystania. Po prostu sytuacje, gdy wymagana jest analiza sytuacji życiowej pracownika, nie powinny podlegać rozdysponowaniu w ramach kafeterii. Nie sposób bowiem zarządzać z poziomu kafeterii pomocą materialną w formie zapomogi czy pomocy na cele mieszkaniowe.

Zobacz  Czy chcesz przez resztę życia sprzedawać słodzoną wodę, czy wolisz iść ze mną i zmieniać świat?

Zresztą sprawa pomocy na cele mieszkaniowe jest sama w sobie trudna do włączenia w system kafeteryjny ze względu na swoją specyfikę. Wymaga bowiem zbadania zdolności do zwrotu pożyczki, a ponadto skala udzielanej pomocy jest znacznie większa.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]